Referensintervall

Klinisk kemi och transfusionsmedicin

AnalysÅlder t.o.m.ManKvinnaUtförare
S-25-hydroxi Vitamin DBeslutsgränser: nmol/LBeslutsgränser: nmol/LK,V
S-25-hydroxi Vitamin DKlar D-vitaminbrist: <25 nmol/LKlar D-vitaminbrist: <25 nmol/LK,V
S-25-hydroxi Vitamin DSuboptimala nivåer: 25-75 nmol/LSuboptimala nivåer: 25-75 nmol/LK,V
S-25-hydroxi Vitamin DOptimala nivåer: 75-125 nmol/LOptimala nivåer: 75-125 nmol/LK,V
S-25-hydroxi Vitamin DRisk för toxiska effekter: >250 nmol/LRisk för toxiska effekter: >250 nmol/LK,V
U-Acetoacetat (remsa)<1 arb enh<1 arb enhK,O,V
P-Aceton<1 mmol/L<1 mmol/LK
P-ACTH1,6-14 pmol/L1,6-14 pmol/LK
P-ACTHRefintervall gäller prov taget på morgonen pmol/LRefintervall gäller prov taget på morgonen pmol/LK
S-Ak IgE Ara h 2 Jordnöt<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Ara h 8 Jordnöt<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Bigift<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Björk<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE BurfåglarEj påvisat Ej påvisat K
S-Ak IgE Cor a 1 Hasselnöt<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Cor a 14 Hasselnöt<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Cor a 8 Hasselnöt<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Cor a 9 Hasselnöt<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Derm.Pteronyssinus<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE DesinfektionsmedelEj påvisat Ej påvisat K
S-Ak IgE Fisk<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Getinggift<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Gråbo<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Hasselnöt<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Hund<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Häst<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE IsocyanatEj påvisat Ej påvisat K
S-Ak IgE Jordnöt<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Kanin<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Katt<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Latex<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE LuftvägsallergiEj påvisat Ej påvisat K
S-Ak IgE Mandel<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Marsvin<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Mjölk<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE MögelarterEj påvisat Ej påvisat K
S-Ak IgE Penicil G<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Penicil V<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Räka<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Sojaböna<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Timotej<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Vete<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak IgE Äggvita<0,10 kIE/L<0,10 kIE/LK
S-Ak, (IgG) TPO<34 kIE/L<34 kIE/LK
P-Ak, hf MononukleosEj påvisat Ej påvisat K,O,V
S-Ak, IgA Transglutaminas<7 kIE/L<7 kIE/LK
S-Ak, IgA TransglutaminasGråzon 7-10 kIE/LGråzon 7-10 kIE/LK
S-Ak, IgA TransglutaminasDiskriminatgräns >10 kIE/LDiskriminatgräns >10 kIE/LK
P-ALAT(Alaninaminotransferas)7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/LK,O,V
P-ALAT(Alaninaminotransferas)8 år<0,39 µkat/L<0,53 µkat/LK,O,V
P-ALAT(Alaninaminotransferas)18 år<0,69 µkat/L<0,69 µkat/LK,O,V
P-ALAT(Alaninaminotransferas)>18 år<1,1 µkat/L<0,75 µkat/LK,O,V
Asc-Albumin<20 g/L<20 g/LK,O,V
Bukdialys-Albumin mg/L mg/LK,O,V
Csv-Albumin180 dagarSaknas mg/LSaknas mg/LK,O,V
Csv-Albumin5 år<150 mg/L<150 mg/LK,O,V
Csv-Albumin14 år<240 mg/L<240 mg/LK,O,V
Csv-Albumin>14 år<400 mg/L<400 mg/LK,O,V
P-Albumin7 dagarSaknas g/LSaknas g/LK,O,V
P-Albumin5 år35-45 g/L35-45 g/LK,O,V
P-Albumin11 år38-47 g/L38-47 g/LK,O,V
P-Albumin18 år41-50 g/L41-50 g/LK,O,V
P-Albumin40 år36-48 g/L36-48 g/LK,O,V
P-Albumin70 år36-45 g/L36-45 g/LK,O,V
P-Albumin>70 år34-45 g/L34-45 g/LK,O,V
Pleu-Albumin<20 g/L<20 g/LK,O,V
tU-Albumin<30 mg/dygn<30 mg/dygnK,V
U-Albumin mg/L mg/LK,V
Csv/S-Albumin kvot1 årSaknas Saknas K
Csv/S-Albumin kvot15 år<5,0 <5,0 K
Csv/S-Albumin kvot45 år<6,8 <6,8 K
Csv/S-Albumin kvot>45 år<10,2 <10,2 K
S-Albumin, nef (Akutfasproteiner)30 dagar30-55 g/L30-55 g/LK
S-Albumin, nef (Akutfasproteiner)120 dagar30-45 g/L30-45 g/LK
S-Albumin, nef (Akutfasproteiner)360 dagar34-45 g/L34-45 g/LK
S-Albumin, nef (Akutfasproteiner)40 år36-48 g/L36-48 g/LK
S-Albumin, nef (Akutfasproteiner)70 år36-45 g/L36-45 g/LK
S-Albumin, nef (Akutfasproteiner)>70 år34-45 g/L34-45 g/LK
Csv-Albumin, nef Proteiner frakt180 dagarSaknas mg/LSaknas mg/LK
Csv-Albumin, nef Proteiner frakt5 år<150 mg/L<150 mg/LK
Csv-Albumin, nef Proteiner frakt14 år<240 mg/L<240 mg/LK
Csv-Albumin, nef Proteiner frakt>14 år<400 mg/L<400 mg/LK
U-Albumin/Kreatinin kvot<3,0 g/mol<3,0 g/molK,V
U-Albumin/Kreatinin kvotReferensintervall avser morgonurin g/molReferensintervall avser morgonurin g/molK,V
U-Albumin/U-Kreatinin kvot<3,0 g/mol<3,0 g/molK
S-Alfa1-Antitrypsin (Akutfasproteiner)0,86-1,8 g/L0,94-2,0 g/LK
P-ALP(Alkaliska fosfataser)7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/LK,O,V
P-ALP(Alkaliska fosfataser)1 år1,7-7,6 µkat/L1,7-7,6 µkat/LK,O,V
P-ALP(Alkaliska fosfataser)8 år1,8-4,6 µkat/L1,8-4,6 µkat/LK,O,V
P-ALP(Alkaliska fosfataser)14 år1,3-8,0 µkat/L1,3-8,0 µkat/LK,O,V
P-ALP(Alkaliska fosfataser)18 år1,1-5,3 µkat/L0,6-3,7 µkat/LK,O,V
P-ALP(Alkaliska fosfataser)>18 år0,6-1,8 µkat/L0,6-1,8 µkat/LK,O,V
P-Ammoniumjon16-53 µmol/L µmol/LK
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)180 dagar2,0-6,8 %1,3-6,8 %K,O,V
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)1 år1,4-3,8 %1,4-4,5 %K,O,V
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)5 år1,1-3,6 %1,0-3,6 %K,O,V
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)11 år1,0-4,9 %1,0-4,7 %K,O,V
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)17 år1,6-6,1 %1,4-6,4 %K,O,V
B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)>17 år1,3-9,0 %1,3-9,0 %K,O,V
P-Antitrombin6 dagar0,40-0,93 kIE/L0,40-0,93 kIE/LK,O,V
P-Antitrombin30 dagar0,48-1,10 kIE/L0,48-1,10 kIE/LK,O,V
P-Antitrombin90 dagar0,70-1,20 kIE/L0,70-1,20 kIE/LK,O,V
P-Antitrombin>90 dagar0,85-1,25 kIE/L0,85-1,25 kIE/LK,O,V
P-Apo B/Apo A-1 kvotSaknas Saknas K,O,V
P-Apo B/Apo A-1 kvot(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") (För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") K,O,V
P-Apolipoprotein A-1(P-ApoA1)1,0-1,8 g/L1,0-2,0 g/LK,O,V
P-Apolipoprotein A-1(P-ApoA1)(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") g/L(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") g/LK,O,V
P-Apolipoprotein B(P-ApoB)0,60-1,4 g/L0,55-1,3 g/LK,O,V
P-Apolipoprotein B(P-ApoB)(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") g/L(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") g/LK,O,V
P-APT-tid180 dagarSaknas sekunderSaknas sekunderK,O,V
P-APT-tid>180 dagar24-33 sekunder24-33 sekunderK,O,V
P-ASAT(Aspartataminotransferas)7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/LK,O,V
P-ASAT(Aspartataminotransferas)1 år0,55-1,1 µkat/L0,55-1,1 µkat/LK,O,V
P-ASAT(Aspartataminotransferas)4 år0,41-0,93 µkat/L0,41-0,93 µkat/LK,O,V
P-ASAT(Aspartataminotransferas)8 år0,40-0,80 µkat/L0,40-0,80 µkat/LK,O,V
P-ASAT(Aspartataminotransferas)18 år0,28-0,72 µkat/L0,28-0,72 µkat/LK,O,V
P-ASAT(Aspartataminotransferas)>18 år0,25-0,75 µkat/L0,25-0,60 µkat/LK,O,V
B-Basofila gran,diffk<0,1 109/L<0,1 109/LK,O,V
B-Basofila gran,diffm<0,1 109/L<0,1 109/LK,O,V
aB-Basöverskott-3,0-+3,0 mmol/L-3,0-+3,0 mmol/LK,O,V
kB-Basöverskott mmol/L mmol/LK,O,V
vB-Basöverskott-3,0 - +3,0 mmol/L-3,0 - +3,0 mmol/LK,O,V
Csv-BilirubinEj påvisat Ej påvisat K,V
P-Bilirubin, konjugerat30 dagarSaknas µmol/LSaknas µmol/LK,O,V
P-Bilirubin, konjugerat>30 dagar<5 µmol/L<5 µmol/LK,O,V
P-Bilirubin, totalt30 dagarSaknas µmol/LSaknas µmol/LK,O,V
P-Bilirubin, totalt>30 dagar<26 µmol/L<26 µmol/LK,O,V
B-Blastceller, diffmorf0 109/L0 109/LK,O,V
P-CA 125<35 kIE/L<35 kIE/LO
P-CA 15-3<25 kIE/L<25 kIE/LO
P-CA 19-9<27 kIE/L<27 kIE/LO
S-CEA<5,0 µg/L<5,0 µg/LK
S-Ceruloplasmin30 dagar0,08-0,25 g/L0,03-0,28 g/LK
S-Ceruloplasmin365 dagar0,15-0,48 g/L0,15-0,43 g/LK
S-Ceruloplasmin3 år0,25-0,56 g/L0,29-0,54 g/LK
S-Ceruloplasmin6 år0,29-0,56 g/L0,26-0,54 g/LK
S-Ceruloplasmin9 år0,25-0,52 g/L0,23-0,48 g/LK
S-Ceruloplasmin12 år0,21-0,51 g/L0,21-0,48 g/LK
S-Ceruloplasmin15 år0,20-0,50 g/L0,21-0,46 g/LK
S-Ceruloplasmin17 år0,20-0,45 g/L0,22-0,50 g/LK
S-Ceruloplasmin>17 år0,20-0,60 g/L0,20-0,60 g/LK
B-CiklosporinTerapiintervall: µg/LTerapiintervall: µg/LK
B-CiklosporinVarierande µg/LVarierande µg/LK
P-CK(P-Kreatinkinas)7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/LK,V
P-CK(P-Kreatinkinas)30 dagar0,6-8,1 µkat/L0,6-8,1 µkat/LK,V
P-CK(P-Kreatinkinas)1 år0,6-6,3 µkat/L0,6-6,3 µkat/LK,V
P-CK(P-Kreatinkinas)9 år0,6-3,8 µkat/L0,6-3,8 µkat/LK,V
P-CK(P-Kreatinkinas)13 år0,8-6,6 µkat/L0,8-6,6 µkat/LK,V
P-CK(P-Kreatinkinas)17 år0,7-9,0 µkat/L0,7-9,0 µkat/LK,V
P-CK(P-Kreatinkinas)50 år0,80-6,7 µkat/L0,60-3,5 µkat/LK,V
P-CK(P-Kreatinkinas)>50 år0,70-4,7 µkat/L0,60-3,5 µkat/LK,V
B-COHbIcke rökare <1,5 %Icke rökare <1,5 %K,O,V
B-COHbRökare <7,0 %Rökare <7,0 %K,O,V
P-CRP<5 mg/L<5 mg/LK,O,V
U-Cylindrar erytrocyter0 antal/synfält0 antal/synfältK,O,V
U-Cylindrar hyalina<2 antal/synfält<2 antal/synfältK,O,V
U-Cylindrar korniga0 antal/synfält0 antal/synfältK,O,V
U-Cylindrar leukocyter0 antal/synfält0 antal/synfältK,O,V
U-Cylindrar vax0 antal/synfält0 antal/synfältK,O,V
P-Cystatin C15 dagarSaknas mg/LSaknas mg/LK
P-Cystatin C180 dagar0,80-1,6 mg/L0,80-1,6 mg/LK
P-Cystatin C360 dagar0,77-1,1 mg/L0,77-1,1 mg/LK
P-Cystatin C17 år0,63-1,1 mg/L0,63-1,1 mg/LK
P-Cystatin C50 år0,50-1,1 mg/L0,50-1,1 mg/LK
P-Cystatin C>50 år0,70-1,2 mg/L0,70-1,2 mg/LK
F-Cystor och maskäggEj påvisat Ej påvisat K
P-D-dimer (FEU)50 år<0,50 mg/L FEU<0,50 mg/L FEUK,O,V
P-D-dimer (FEU)51-98 årBeslutsgräns i mg/L FEU mg/L FEUBeslutsgräns i mg/L FEU mg/L FEUK,O,V
P-D-dimer (FEU)<(0,1 x pat. ålder) mg/L FEU<(0,1 x pat. ålder) mg/L FEUK,O,V
P-D-dimer (FEU)>98 årBeslutsgräns 0,98 mg/L FEUBeslutsgräns 0,98 mg/L FEUK,O,V
S-DigoxinTerapiintervall: nmol/LTerapiintervall: nmol/LK,V
S-Digoxin<1,4 nmol/L<1,4 nmol/LK,V
B-DNA Hemokromatos HFESaknas Saknas
B-DNA Laktasgen -13907Saknas Saknas K
B-DNA Laktasgen -13910Saknas Saknas K
B-DNA Laktasgen -13915Saknas Saknas K
EjakulatundersökningSe respektive analys Se respektive analys K,V
B-Eosinofila gran,diffk14 dagar0,1-0,7 109/L0,1-0,6 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffk30 dagar0,1-0,8 109/L0,1-0,8 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffk60 dagar<0,7 109/L<0,7 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffk180 dagar<0,7 109/L<0,8 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffk13 år<0,8 109/L<0,8 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffk17 år<0,7 109/L<0,7 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffk>17 år<0.5 109/L<0,5 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffm14 dagar0,1-0,7 109/L0,1-0,6 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffm30 dagar0,1-0,8 109/L0,1-0,8 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffm60 dagar<0,7 109/L<0,7 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffm180 dagar<0,7 109/L<0,8 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffm13 år<0,8 109/L<0,8 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffm17 år<0,7 109/L<0,7 109/LK,O,V
B-Eosinofila gran,diffm>17 år<0,5 109/L<0,5 109/LK,O,V
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)1 dagar0,45-0,59 0,45-0,59 K,O,V
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)6 dagar0,57-0,74 0,57-0,74 K,O,V
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)14 dagar0,47-0,59 0,47-0,59 K,O,V
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)30 dagar0,38-0,52 0,38-0,52 K,O,V
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)180 dagar0,34-0,42 0,34-0,42 K,O,V
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)7 år0,30-0,39 0,30-0,39 K,O,V
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)11 år0,32-0,42 0,32-0,42 K,O,V
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)17 år0,36-0,49 0,33-0,45 K,O,V
B-Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)>17 år0,39-0,50 0,35-0,46 K,O,V
Asc-Erytrocyter 109/L 109/LK,O,V
Csv-Erytrocyter<1 106/L<1 106/LK,O,V
Pleu-Erytrocyter 109/L 109/LK,O,V
U-Erytrocyter (remsa)<1 arb enh<1 arb enhK,O,V
Csv-Erytrocyter prov 1<1 106/L<1 106/LK,O,V
Csv-Erytrocyter prov 2<1 106/L<1 106/LK,O,V
Csv-Erytrocyter prov 3<1 106/L<1 106/LK,O,V
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)1 dagar4,8-5,8 1012/L4,8-5,8 1012/LK,O,V
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)6 dagar4,7-6,1 1012/L4,7-6,1 1012/LK,O,V
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)14 dagar4,3-5,5 1012/L4,3-5,5 1012/LK,O,V
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)30 dagar3,7-5,0 1012/L3,7-5,0 1012/LK,O,V
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)90 dagar3,3-4,6 1012/L3,3-4,6 1012/LK,O,V
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)180 dagar4,0-4,9 1012/L4,0-4,9 1012/LK,O,V
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)7 år4,0-5,6 1012/L4,0-5,6 1012/LK,O,V
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)17 år4,3-5,8 1012/L4,1-5,4 1012/LK,O,V
B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)>17 år4,2-5,7 1012/L3,9-5,2 1012/LK,O,V
P-Etanol<3 mmol/L<3 mmol/LK,O,V
P-Etylenglykol<1,0 mmol/L<1,0 mmol/LK
S-FenytoinTerapiintervall: µmol/LTerapiintervall: µmol/LV
S-Fenytoin40-80 µmol/L40-80 µmol/LV
P-Ferritin30-400 µg/L13-150 µg/LK,V
P-Ferritin µg/LPostmenopausalt: 30-400 µg/LK,V
P-Fibrinogen2,0-4,0 g/L2,0-4,0 g/LK,O,V
P-Folat>7,0 nmol/L>7,0 nmol/LK,V
P-Fosfat1 år1,2-2,1 mmol/L1,2-2,1 mmol/LK,O,V
P-Fosfat12 år1,1-1,8 mmol/L1,1-1,8 mmol/LK,O,V
P-Fosfat17 år0,7-1,4 mmol/L0,7-1,4 mmol/LK,O,V
P-Fosfat50 år0,7-1,6 mmol/L0,8-1,5 mmol/LK,O,V
P-Fosfat>50 år0,8-1,4 mmol/L0,8-1,5 mmol/LK,O,V
S-Fria lätta kedjorS-Kappakedja, fri: 6,7-22,4 mg/LS-Kappakedja, fri: 6,7-22,4 mg/LK
S-Fria lätta kedjorS-Lambdakedja, fri: 8,3-27,0 mg/LS-Lambdakedja, fri: 8,3-27,0 mg/LK
S-Fria lätta kedjorS-Kappa/Lambda, fri: 0,31-1,56 mg/LS-Kappa/Lambda, fri: 0,31-1,56 mg/LK
S-FSH360 dagarSaknas IE/LSaknas IE/LV
S-FSH5 år0,2-2,8 IE/L0,2-11 IE/LV
S-FSH10 år0,4-3,8 IE/L0,3-11 IE/LV
S-FSH13 år0,4-4,6 IE/L2,1-11 IE/LV
S-FSH17 år1,5-13 IE/L1,6-17 IE/LV
S-FSH>17 år1,5-13 IE/LSe nedan IE/LV
S-FSH IE/LFollikelfas: 3,5-13 IE/LV
S-FSH IE/LMidcykelfas: 4,7-22 IE/LV
S-FSH IE/LLutealfas: 1,7-7,7 IE/LV
S-FSH IE/LPostmenopausalt: 25-135 IE/LV
Pt-GFR (Cystatin C)1 årSaknas mL/min/1,73 kvmSaknas mL/min/1,73 kvmK
Pt-GFR (Cystatin C)17 år>86 mL/min/1,73 kvm>86 mL/min/1,73 kvmK
Pt-GFR (Cystatin C)50 år>80 mL/min/1,73 kvm>80 mL/min/1,73 kvmK
Pt-GFR (Cystatin C)>50 år>60 mL/min/1,73 kvm>60 mL/min/1,73 kvmK
Pt-GFR (Kreatinin)17 årBeräknas ej mL/min/1,73 kvmBeräknas ej mL/min/1,73 kvmK,O,V
Pt-GFR (Kreatinin)50 år>80 mL/min/1,73 kvm>80 mL/min/1,73 kvmK,O,V
Pt-GFR (Kreatinin)> år>60 mL/min/1,73 kvm>60 mL/min/1,73 kvmK,O,V
Bukdialys-Glukos mmol/L mmol/LK,V
Csv-GlukosCsv-/P-Glukos kvot: Csv-/P-Glukos kvot: K,O,V
Csv-Glukos< 6 dagar0,7-0,9 0,7-0,9 K,O,V
Csv-Glukos> 6 dagar0,4-0,6 0,4-0,6 K,O,V
P-Glukos1 dagar2,4-5,4 mmol/L2,4-5,4 mmol/LK,O,V
P-Glukos2 dagar2,9-5,2 mmol/L2,9-5,2 mmol/LK,O,V
P-Glukos6 dagar3,2-5,9 mmol/L3,2-5,9 mmol/LK,O,V
P-Glukos>6 dagar4,2-6,0 mmol/L4,2-6,0 mmol/LK,O,V
P-GlukosReferensintervall avser fastevärde mmol/LReferensintervall avser fastevärde mmol/LK,O,V
P(aB)-Glukos1 dagarBarn 2,4-5,4 mmol/LBarn 2,4-5,4 mmol/LK,O,V
P(aB)-Glukos2 dagarBarn 2,9-5,2 mmol/LBarn 2,9-5,2 mmol/LK,O,V
P(aB)-Glukos6 dagarBarn 3,2-5,9 mmol/LBarn 3,2-5,9 mmol/LK,O,V
P(aB)-GlukosVuxna och barn > 6 dagar 4,2-6,0 mmol/LVuxna och barn > 6 dagar 4,2-6,0 mmol/LK,O,V
P(kB)-Glukos1 dagarBarn 2,4-5,4 mmol/LBarn 2,4-5,4 mmol/LK,O,V
P(kB)-Glukos2 dagarBarn 2,9-5,2 mmol/LBarn 2,9-5,2 mmol/LK,O,V
P(kB)-Glukos6 dagarBarn 3,2-5,9 mmol/LBarn 3,2-5,9 mmol/LK,O,V
P(kB)-GlukosVuxna och barn > 6 dagar 4,2-6,0 mmol/LVuxna och barn > 6 dagar 4,2-6,0 mmol/LK,O,V
P(vB)-Glukos1 dagarBarn 2,4-5,4 mmol/LBarn 2,4-5,4 mmol/LK,O,V
P(vB)-Glukos2 dagarBarn 2,9-5,2 mmol/LBarn 2,9-5,2 mmol/LK,O,V
P(vB)-Glukos6 dagarBarn 3,2-5,9 mmol/LBarn 3,2-5,9 mmol/LK,O,V
P(vB)-GlukosVuxna och barn > 6 dagar 4,2-6,0 mmol/LVuxna och barn > 6 dagar 4,2-6,0 mmol/LK,O,V
Pleu-Glukos mmol/L mmol/LK,O,V
U-Glukos (remsa)<1 arb enh<1 arb enhK,O,V
fPt(P)-GlukosbelastningBedömning av oral glukosbelastning. mmol/LBedömning av oral glukosbelastning. mmol/LK,O,V
fPt(P)-GlukosbelastningFastevärde P-Glukos <6,1 mmol/L är normalt, 6,1-6,9 mmol/L är förenligt med förhöjt fasteglukos (IFG), >6,9 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus. mmol/LFastevärde P-Glukos <6,1 mmol/L är normalt, 6,1-6,9 mmol/L är förenligt med förhöjt fasteglukos (IFG), >6,9 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus. mmol/LK,O,V
fPt(P)-Glukosbelastning120 min P-Glukos <7,8 mmol/L är normalt, 7,8-11,0 mmol/L är förenligt med nedsatt glukostolerans (IGT), >11,0 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus. mmol/L120 min P-Glukos <7,8 mmol/L är normalt, 7,8-11,0 mmol/L är förenligt med nedsatt glukostolerans (IGT), >11,0 mmol/L är förenligt med diabetes mellitus. mmol/LK,O,V
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/LK,O,V
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)30 dagar0,28-1,2 µkat/L0,28-1,2 µkat/LK,O,V
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)150 dagar0,14-0,82 µkat/L0,14-0,82 µkat/LK,O,V
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)7 år0,11-0,27 µkat/L0,11-0,27 µkat/LK,O,V
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)12 år0,15-0,43 µkat/L0,15-0,43 µkat/LK,O,V
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)17 år0,15-0,6 µkat/L0,15-0,6 µkat/LK,O,V
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)40 år0,15-1,3 µkat/L0,15-0,75 µkat/LK,O,V
P-GT(Gamma-Glutamyltransferas)>40 år0,20-1,9 µkat/L0,15-1,2 µkat/LK,O,V
S-Haptoglobin, nef (Akutfasproteiner)3 år<1,9 g/L<1,9 g/LK
S-Haptoglobin, nef (Akutfasproteiner)6 år0,10-2,0 g/L0,10-2,0 g/LK
S-Haptoglobin, nef (Akutfasproteiner)>6 år0,24-1,9 g/L0,24-1,9 g/LK
B-HbA1c18 år28-39 mmol/mol28-39 mmol/molV
B-HbA1c50 år27-42 mmol/mol27-42 mmol/molV
B-HbA1c>50 år31-42 mmol/mol31-42 mmol/molV
P-hCG+betakedja<5 IE/L<5 IE/LK,V
P-hCG+betakedja IE/LGäller ej för gravida IE/LK,V
P-HDL-kolesterol180 dagarSaknas mmol/LSaknas mmol/LK,O,V
P-HDL-kolesterol8 år0,67-1,6 mmol/L0,67-1,6 mmol/LK,O,V
P-HDL-kolesterol18 år0,84-1,9 mmol/L0,84-1,9 mmol/LK,O,V
P-HDL-kolesterol>18 år0,80-2,10 mmol/L1,00-2,70 mmol/LK,O,V
F-HemoglobinEj påvisat Ej påvisat K,O,V
B-Hemoglobin(B-Hb)1 dagar150-240 g/L150-240 g/LK,O,V
B-Hemoglobin(B-Hb)6 dagar140-220 g/L140-220 g/LK,O,V
B-Hemoglobin(B-Hb)14 dagar130-200 g/L130-200 g/LK,O,V
B-Hemoglobin(B-Hb)30 dagar100-180 g/L100-180 g/LK,O,V
B-Hemoglobin(B-Hb)90 dagar100-160 g/L100-160 g/LK,O,V
B-Hemoglobin(B-Hb)180 dagar100-140 g/L100-140 g/LK,O,V
B-Hemoglobin(B-Hb)7 år107-134 g/L107-134 g/LK,O,V
B-Hemoglobin(B-Hb)11 år118-148 g/L118-148 g/LK,O,V
B-Hemoglobin(B-Hb)17 år126-170 g/L112-158 g/LK,O,V
B-Hemoglobin(B-Hb)>17 år134-170 g/L117-153 g/LK,O,V
Lkc-HLA-B27-AntigenSaknas Saknas
P-Homocystein<15 årBarn <10 µmol/L µmol/LK,V
P-Homocystein15 årVuxna <15 µmol/L µmol/LK,V
P-Homocystein65 årVuxna <15 µmol/L µmol/LK,V
P-Homocystein>65 årVuxna <20 µmol/L µmol/LK,V
P-Homocystein µmol/LGravida < 10 µmol/LK,V
S-IgA1 dagar<0,30 g/L<0,30 g/LK
S-IgA90 dagar<0,30 g/L<0,30 g/LK
S-IgA1 år<0,60 g/L<0,60 g/LK
S-IgA2 år0,30-1,3 g/L0,30-1,3 g/LK
S-IgA3 år0,40-2,0 g/L0,40-2,0 g/LK
S-IgA5 år0,50-2,7 g/L0,50-2,7 g/LK
S-IgA>5 år0,88-4,5 g/L0,88-4,5 g/LK
S-IGF 190 dagar12,0-94,1 µg/L13,8-86,4 µg/LV
S-IGF 1180 dagar11,8-94,6 µg/L15,4-92,0 µg/LV
S-IGF 11 år11,8-96,4 µg/L18,7-104 µg/LV
S-IGF 12 år13,9-104 µg/L26,1-128 µg/LV
S-IGF 13 år18,9-116 µg/L34,2-155 µg/LV
S-IGF 14 år26,8-134 µg/L43,2-185 µg/LV
S-IGF 15 år36,6-156 µg/L53,0-216 µg/LV
S-IGF 16 år47,1-184 µg/L63,6-250 µg/LV
S-IGF 17 år57,5-216 µg/L75,0-286 µg/LV
S-IGF 18 år67,5-254 µg/L87,3-324 µg/LV
S-IGF 19 år76,9-296 µg/L99,9-363 µg/LV
S-IGF 110 år85,7-343 µg/L112-398 µg/LV
S-IGF 111 år93,9-392 µg/L123-427 µg/LV
S-IGF 112 år101-434 µg/L132-451 µg/LV
S-IGF 113 år108-467 µg/L140-468 µg/LV
S-IGF 114 år115-489 µg/L146-480 µg/LV
S-IGF 115 år120-501 µg/L151-485 µg/LV
S-IGF 116 år125-503 µg/L154-485 µg/LV
S-IGF 117 år129-495 µg/L156-479 µg/LV
S-IGF 118 år132-476 µg/L156-466 µg/LV
S-IGF 119 år134-450 µg/L155-449 µg/LV
S-IGF 120 år136-421 µg/L152-429 µg/LV
S-IGF 121 år137-394 µg/L148-410 µg/LV
S-IGF 122 år137-370 µg/L143-392 µg/LV
S-IGF 123 år136-348 µg/L138-375 µg/LV
S-IGF 124 år135-328 µg/L134-359 µg/LV
S-IGF 125 år132-310 µg/L130-343 µg/LV
S-IGF 126 år130-295 µg/L126-329 µg/LV
S-IGF 127 år128-282 µg/L122-315 µg/LV
S-IGF 128 år125-271 µg/L118-303 µg/LV
S-IGF 129 år123-263 µg/L115-292 µg/LV
S-IGF 130 år120-257 µg/L112-281 µg/LV
S-IGF 131 år118-253 µg/L109-271 µg/LV
S-IGF 132 år116-250 µg/L107-263 µg/LV
S-IGF 133 år114-247 µg/L104-255 µg/LV
S-IGF 134 år111-244 µg/L102-248 µg/LV
S-IGF 135 år109-242 µg/L100-242 µg/LV
S-IGF 136 år107-239 µg/L98,3-238 µg/LV
S-IGF 137 år105-236 µg/L96,5-234 µg/LV
S-IGF 138 år103-234 µg/L94,8-231 µg/LV
S-IGF 139 år101-231 µg/L93,1-228 µg/LV
S-IGF 140 år98,5-229 µg/L91,4-227 µg/LV
S-IGF 141 år96,4-226 µg/L89,8-225 µg/LV
S-IGF 142 år94,4-223 µg/L88,1-224 µg/LV
S-IGF 143 år92,4-221 µg/L86,5-222 µg/LV
S-IGF 144 år90,5-218 µg/L84,9-221 µg/LV
S-IGF 145 år88,5-216 µg/L83,3-220 µg/LV
S-IGF 146 år86,5-214 µg/L81,8-219 µg/LV
S-IGF 147 år84,6-211 µg/L80,2-218 µg/LV
S-IGF 148 år82,6-209 µg/L78,7-218 µg/LV
S-IGF 149 år80,6-207 µg/L77,2-217 µg/LV
S-IGF 150 år78,7-205 µg/L75,7-215 µg/LV
S-IGF 151 år76,7-203 µg/L74,3-214 µg/LV
S-IGF 152 år74,8-201 µg/L72,8-212 µg/LV
S-IGF 153 år72,8-200 µg/L71,4-210 µg/LV
S-IGF 154 år70,9-198 µg/L70,0-207 µg/LV
S-IGF 155 år68,9-196 µg/L68,6-204 µg/LV
S-IGF 156 år67,0-195 µg/L67,3-201 µg/LV
S-IGF 157 år65,3-194 µg/L65,9-198 µg/LV
S-IGF 158 år63,7-193 µg/L64,6-194 µg/LV
S-IGF 159 år62,3-192 µg/L63,3-190 µg/LV
S-IGF 160 år61,1-191 µg/L62,0-186 µg/LV
S-IGF 161 år60,0-190 µg/L60,7-182 µg/LV
S-IGF 162 år59,2-189 µg/L59,5-179 µg/LV
S-IGF 163 år58,5-188 µg/L58,3-176 µg/LV
S-IGF 164 år57,9-188 µg/L57,3-173 µg/LV
S-IGF 165 år57,4-187 µg/L56,3-170 µg/LV
S-IGF 166 år56,8-186 µg/L55,5-168 µg/LV
S-IGF 167 år56,3-186 µg/L54,8-166 µg/LV
S-IGF 168 år55,8-185 µg/L54,2-164 µg/LV
S-IGF 169 år55,2-185 µg/L53,8-163 µg/LV
S-IGF 170 år54,7-185 µg/L53,5-162 µg/LV
S-IGF 171 år54,1-184 µg/L53,3-161 µg/LV
S-IGF 172 år53,6-184 µg/L53,2-160 µg/LV
S-IGF 173 år53,0-184 µg/L53,2-160 µg/LV
S-IGF 174 år52,4-184 µg/L53,3-160 µg/LV
S-IGF 175 år51,9-184 µg/L53,5-160 µg/LV
S-IGF 176 år51,3-184 µg/L53,7-161 µg/LV
S-IGF 177 år50,7-184 µg/L54,0-162 µg/LV
S-IGF 178 år50,2-184 µg/L54,3-163 µg/LV
S-IGF 179 år49,6-184 µg/L54,7-164 µg/LV
S-IGF 180 år µg/L55,1-166 µg/LV
Csv-IgG<50 mg/L<50 mg/LK
S-IgG1 dagar8,0-17 g/L8,0-17 g/LK
S-IgG90 dagar3,0-12 g/L3,0-12 g/LK
S-IgG1 år3,0-10 g/L3,0-10 g/LK
S-IgG2 år4,0-12 g/L4,0-12 g/LK
S-IgG3 år5,0-13 g/L5,0-13 g/LK
S-IgG>3 år6,7-15 g/L6,7-15 g/LK
tU-IgG<10 mg/dygn<10 mg/dygnK
Csv-IgG Syntesindex<1,2 <1,2 K
U-IgG/U-Kreatinin kvot<0,70 mg/mmol<0,70 mg/mmolK
S-IgG1360 dagar1,5-7,9 g/L1,5-7,9 g/LK
S-IgG12 år2,6-9,4 g/L2,6-9,4 g/LK
S-IgG15 år3,6-12 g/L3,6-12 g/LK
S-IgG111 år3,8-11 g/L3,8-11 g/LK
S-IgG117 år3,6-10 g/L3,6-10 g/LK
S-IgG1>17 år4,0-10 g/L4,0-10 g/LK
S-IgG2360 dagar0,26-1,4 g/L0,26-1,4 g/LK
S-IgG22 år0,28-2,2 g/L0,28-2,2 g/LK
S-IgG25 år0,57-2,9 g/L0,57-2,9 g/LK
S-IgG211 år0,68-3,9 g/L0,68-3,9 g/LK
S-IgG217 år0,81-4,7 g/L0,81-4,7 g/LK
S-IgG2>17 år1,7-7,9 g/L1,7-7,9 g/LK
S-IgG3360 dagar0,09-0,92 g/L0,09-0,92 g/LK
S-IgG32 år0,09-0,86 g/L0,09-0,86 g/LK
S-IgG35 år0,13-0,79 g/L0,13-0,79 g/LK
S-IgG311 år0,16-0,89 g/L0,16-0,89 g/LK
S-IgG317 år0,14-1,1 g/L0,14-1,1 g/LK
S-IgG3>17 år0,11-0,85 g/L0,11-0,85 g/LK
S-IgG4360 dagar<0,46 g/L<0,46 g/LK
S-IgG42 år0,01-0,74 g/L0,01-0,74 g/LK
S-IgG45 år0,01-1,4 g/L0,01-1,4 g/LK
S-IgG411 år0,01-1,7 g/L0,01-1,7 g/LK
S-IgG417 år0,05-2,0 g/L0,05-2,0 g/LK
S-IgG4>17 år0,03-2,0 g/L0,03-2,0 g/LK
S-IgM1 dagar<0,20 g/L<0,20 g/LK
S-IgM90 dagar0,20-1,0 g/L0,20-1,0 g/LK
S-IgM1 år0,20-1,2 g/L0,20-1,2 g/LK
S-IgM2 år0,30-1,4 g/L0,30-1,4 g/LK
S-IgM5 år0,40-1,5 g/L0,40-1,5 g/LK
S-IgM>5 år0,27-2,1 g/L0,27-2,1 g/LK
P-Interleukin-6Vuxna ng/L<7 ng/LK,V
Pt-Iohexolclearance19 årSaknas mL / (min x 1.73 kvm)Saknas mL / (min x 1.73 kvm)V
Pt-Iohexolclearance50 år80-125 mL / (min x 1.73 kvm)80-125 mL / (min x 1.73 kvm)V
Pt-Iohexolclearance65 år60-110 mL / (min x 1.73 kvm)60-110 mL / (min x 1.73 kvm)V
Pt-Iohexolclearance80 år50-90 mL / (min x 1.73 kvm)50-90 mL / (min x 1.73 kvm)V
Pt-Iohexolclearance>80 årSaknas mL / (min x 1.73 kvm)Saknas mL / (min x 1.73 kvm)V
P-Isopropanol<1 mmol/L<1 mmol/LK
P-Järn60 dagar12-20 µmol/L12-20 µmol/LK,O,V
P-Järn1 år6-12 µmol/L6-12 µmol/LK,O,V
P-Järn10 år9-25 µmol/L9-25 µmol/LK,O,V
P-Järn15 år11-27 µmol/L11-27 µmol/LK,O,V
P-Järn>15 år9-34 µmol/L9-34 µmol/LK,O,V
P-Järnmättnad50 år15-60 %10-50 %K,O,V
P-Järnmättnad>50 år15-60 %15-50 %K,O,V
Maskindialys-Kalcium mmol/L mmol/LK,V
P-Kalcium7 dagarSaknas mmol/LSaknas mmol/LK,O,V
P-Kalcium150 dagar2,30-2,75 mmol/L2,30-2,75 mmol/LK,O,V
P-Kalcium365 dagar2,45-2,75 mmol/L2,45-2,75 mmol/LK,O,V
P-Kalcium17 år2,32-2,67 mmol/L2,32-2,67 mmol/LK,O,V
P-Kalcium>17 år2,15-2,50 mmol/L2,15-2,50 mmol/LK,O,V
tU-Kalcium2,5-8 mmol/dygn2,5-8 mmol/dygnK
aP-Kalciumjon, fri180 dagar0,95-1,50 mmol/L0,95-1,50 mmol/LK,V
aP-Kalciumjon, fri18 år1,22-1,37 mmol/L1,22-1,37 mmol/LK,V
aP-Kalciumjon, fri>18 år1,18-1,31 mmol/L1,18-1,31 mmol/LK,V
kP-Kalciumjon, fri180 dagar0,95-1,50 mmol/L0,95-1,50 mmol/LK,V
kP-Kalciumjon, fri18 år1,22-1,37 mmol/L1,22-1,37 mmol/LK,V
kP-Kalciumjon, fri>18 år1,18-1,31 mmol/L1,18-1,31 mmol/LK,V
P(aB/vB/kB)-Kalciumjon, fri180 dagar0,95-1,50 mmol/L0,95-1,50 mmol/LK,O,V
P(aB/vB/kB)-Kalciumjon, fri18 år1,22-1,37 mmol/L1,22-1,37 mmol/LK,O,V
P(aB/vB/kB)-Kalciumjon, fri>18 år1,18-1,31 mmol/L1,18-1,31 mmol/LK,O,V
S-Kalciumjon, fri (pH 7.4)180 dagar0,95-1,50 mmol/L0,95-1,50 mmol/LK,O,V
S-Kalciumjon, fri (pH 7.4)18 år1,22-1,37 mmol/L1,22-1,37 mmol/LK,O,V
S-Kalciumjon, fri (pH 7.4)>18 år1,15-1,31 mmol/L1,15-1,31 mmol/LK,O,V
aP-Kalium2 dagar4,2-6,7 mmol/L4,2-6,7 mmol/LK,O,V
aP-Kalium90 dagar3,7-5,9 mmol/L3,7-5,9 mmol/LK,O,V
aP-Kalium2 år3,5-5,2 mmol/L3,5-5,2 mmol/LK,O,V
aP-Kalium>2 år3,5-4,4 mmol/L3,5-4,4 mmol/LK,O,V
kP-Kalium2 dagar4,2-6,7 mmol/L4,2-6,7 mmol/LK,V
kP-Kalium90 dagar3,7-5,9 mmol/L3,7-5,9 mmol/LK,V
kP-Kalium2 år3,5-5,2 mmol/L3,5-5,2 mmol/LK,V
kP-Kalium>2 år3,5-4,4 mmol/L3,5-4,4 mmol/LK,V
Maskindialys-Kalium mmol/L mmol/LK,V
P-Kalium7 dagar3,2-5,5 mmol/L3,2-5,5 mmol/LK,O,V
P-Kalium28 dagar3,4-6,0 mmol/L3,4-6,0 mmol/LK,O,V
P-Kalium180 dagar3,5-5,6 mmol/L3,5-5,6 mmol/LK,O,V
P-Kalium1 år4,1-5,1 mmol/L4,1-5,1 mmol/LK,O,V
P-Kalium18 år3,7-4,8 mmol/L3,7-4,8 mmol/LK,O,V
P-Kalium>18 år3,5-4,4 mmol/L3,5-4,4 mmol/LK,O,V
P(aB)-KaliumVuxna 3,6-4,6 Vuxna 3,6-4,6 K,O,V
tU-Kalium30-125 mmol/dygn30-125 mmol/dygnK,V
U-Kalium(stickprov)Saknas mmol/LSaknas mmol/LK,V
F-Kalprotektin1-5 mån mg/kg<540 mg/kgK
F-Kalprotektin6 mån - 2 år mg/kg<210 mg/kgK
F-Kalprotektin3 år mg/kg<75 mg/kgK
F-Kalprotektin4 år mg/kg<160 mg/kgK
F-Kalprotektin>4 år mg/kg<160 mg/kgK
tU-Kappakedjor<15 mg/dygn<15 mg/dygnK
U-Kappakedjor/U-Kreatinin kvotSaknas mg/mmolSaknas mg/mmolK
S-KarbamazepinTerapiintervall: µmol/LTerapiintervall: µmol/LV
S-Karbamazepin20-40 µmol/L20-40 µmol/LV
Maskindialys-Klorid mmol/L mmol/LK,V
P(aB)-Klorid (Cl)7 dagarBarn (saknas) mmol/LBarn (saknas) mmol/LK,O,V
P(aB)-Klorid (Cl)18 årBarn 103-111 mmol/LBarn 103-111 mmol/LK,O,V
P(aB)-Klorid (Cl)Vuxna 97-110 mmol/LVuxna 97-110 mmol/LK,O,V
P(kB)-Klorid (Cl)7 dagarBarn (saknas) mmol/LBarn (saknas) mmol/LK,O,V
P(kB)-Klorid (Cl)18 årBarn 103-111 mmol/LBarn 103-111 mmol/LK,O,V
P(kB)-Klorid (Cl)Vuxna 97-110 mmol/LVuxna 97-110 mmol/LK,O,V
P-Klorid(P-Cl)7 dagarSaknas mmol/LSaknas mmol/LK,V
P-Klorid(P-Cl)18 år103-111 mmol/L103-111 mmol/LK,V
P-Klorid(P-Cl)>18 år97-110 mmol/L97-110 mmol/LK,V
P-Kobalaminer (Vitamin B12)145-570 pmol/L145-570 pmol/LK,V
P-Kolesterol60 dagar1,8-3,2 mmol/L1,8-3,2 mmol/LK,O,V
P-Kolesterol2 år1,8-4,5 mmol/L1,8-4,5 mmol/LK,O,V
P-Kolesterol12 år3,1-6,0 mmol/L3,1-6,0 mmol/LK,O,V
P-Kolesterol30 år2,9-6,1 mmol/L2,9-6,1 mmol/LK,O,V
P-Kolesterol50 år3,3-6,9 mmol/L3,3-6,9 mmol/LK,O,V
P-Kolesterol>50 år3,9-7,8 mmol/L3,9-7,8 mmol/LK,O,V
S-Komplementfaktor C3180 dagar0,56-1,5 g/L0,56-1,4 g/LK
S-Komplementfaktor C33 år0,86-1,8 g/L0,72-1,6 g/LK
S-Komplementfaktor C36 år1,0-1,9 g/L0,96-1,4 g/LK
S-Komplementfaktor C39 år1,2-2,1 g/L1,0-1,9 g/LK
S-Komplementfaktor C312 år1,1-1,6 g/L1,1-1,9 g/LK
S-Komplementfaktor C315 år1,0-2,0 g/L1,1-1,8 g/LK
S-Komplementfaktor C317 år1,1-1,9 g/L0,92-1,8 g/LK
S-Komplementfaktor C3>17 år0,90-1,8 g/L0,90-1,8 g/LK
S-Komplementfaktor C4180 dagar0,09-0,28 g/L0,10-0,25 g/LK
S-Komplementfaktor C43 år0,14-0,48 g/L0,14-0,42 g/LK
S-Komplementfaktor C46 år0,20-0,47 g/L0,17-0,41 g/LK
S-Komplementfaktor C49 år0,17-0,35 g/L0,16-0,41 g/LK
S-Komplementfaktor C412 år0,18-0,36 g/L0,14-0,47 g/LK
S-Komplementfaktor C415 år0,17-0,51 g/L0,16-0,37 g/LK
S-Komplementfaktor C417 år0,17-0,38 g/L0,11-0,40 g/LK
S-Komplementfaktor C4>17 år0,10-0,40 g/L0,10-0,40 g/LK
Ejak-KonsistensNormalt Normalt K,V
S-KortisolDygnsvariation nmol/LDygnsvariation nmol/LK,V
S-KortisolKl 06-10 135-540 nmol/LKl 06-10 135-540 nmol/LK,V
S-KortisolKl 16-20 70-330 nmol/LKl 16-20 70-330 nmol/LK,V
S-Kortisol, funktionstestBedömning: nmol/LBedömning: nmol/LK,V
S-Kortisol, funktionstestOstressat morgonprov för S-Kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen ACTH/kortisolsvikt. Efter Synacthen-test ses vanligen S-Kortisol >450 nmol/L. S-Kortisol <50 nmol/L efter dexametasonhämning motsäger vanligen Cushing´s syndrom. nmol/LOstressat morgonprov för S-Kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen ACTH/kortisolsvikt. Efter Synacthen-test ses vanligen S-Kortisol >450 nmol/L. S-Kortisol <50 nmol/L efter dexametasonhämning motsäger vanligen Cushing´s syndrom. nmol/LK,V
S-Kortisol, funktionstestPåverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska beaktas vid tolkning. nmol/LPåverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska beaktas vid tolkning. nmol/LK,V
Bukdialys-Kreatinin µmol/L µmol/LK,V
P-Kreatinin7 dagar<97 µmol/L<97 µmol/LK,O,V
P-Kreatinin30 dagar<62 µmol/L<62 µmol/LK,O,V
P-Kreatinin1 år<45 µmol/L<45 µmol/LK,O,V
P-Kreatinin2 år<41 µmol/L<41 µmol/LK,O,V
P-Kreatinin4 år<47 µmol/L<47 µmol/LK,O,V
P-Kreatinin6 år<52 µmol/L<52 µmol/LK,O,V
P-Kreatinin8 år<57 µmol/L<57 µmol/LK,O,V
P-Kreatinin10 år<66 µmol/L<66 µmol/LK,O,V
P-Kreatinin12 år<78 µmol/L<78 µmol/LK,O,V
P-Kreatinin14 år<80 µmol/L<80 µmol/LK,O,V
P-Kreatinin>14 år60-105 µmol/L45-90 µmol/LK,O,V
tU-Kreatinin9,0-19 mmol/dygn6,0-13 mmol/dygnK,V
Ledv-KristallerEj påvisat Ej påvisat K,V
S-Kryoglobulin kvalEj påvisat Ej påvisat K,V
Asc-Laktat mmol/L mmol/LK,O,V
Csv-Laktat3 dagar1,1-6,7 mmol/L1,1-6,7 mmol/LK,O,V
Csv-Laktat10 dagar1,1-4,4 mmol/L1,1-4,4 mmol/LK,O,V
Csv-Laktat18 år1,1-2,8 mmol/L1,1-2,8 mmol/LK,O,V
Csv-Laktat>18 år1,1-2,4 mmol/L1,1-2,4 mmol/LK,O,V
Ledv-Laktat0,6-3,1 mmol/L0,6-3,1 mmol/LK,O,V
P(aB)-Laktat0,5-2,2 mmol/L0,5-2,2 mmol/LK,O,V
P(aB)-LaktatGäller efter vila och fasta mmol/LGäller efter vila och fasta mmol/LK,O,V
P(vB)-Laktat0,5-2,2 mmol/L0,5-2,2 mmol/LK,O,V
P(vB)-LaktatGäller efter vila och fasta mmol/LGäller efter vila och fasta mmol/LK,O,V
Pleu-Laktat mmol/L mmol/LK,O,V
vP-Laktat0,5-2,2 mmol/L0,5-2,2 mmol/LK,O,V
vP-LaktatGäller efter vila och fasta mmol/LGäller efter vila och fasta mmol/LK,O,V
tU-Lambdakedjor<15 mg/dygn<15 mg/dygnK
U-Lambdakedjor/U-Kreatinin kvotSaknas mg/mmolSaknas mg/mmolK
Pleu-LD µkat/L µkat/LK,O,V
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)7 dagarSaknas µkat/LSaknas µkat/LK,O,V
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)28 dagar2,6-8,3 µkat/L2,6-8,3 µkat/LK,O,V
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)3 år2,2-4,9 µkat/L2,2-4,9 µkat/LK,O,V
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)8 år2,0-4,1 µkat/L2,0-4,1 µkat/LK,O,V
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)17 år1,9-4,3 µkat/L1,9-4,3 µkat/LK,O,V
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)70 år1,8-3,4 µkat/L1,8-3,4 µkat/LK,O,V
P-LD(P-Laktatdehydrogenas)>70 år1,9-4,2 µkat/L1,9-4,2 µkat/LK,O,V
P-LDL-kolesterol180 dagarSaknas mmol/LSaknas mmol/LK,O,V
P-LDL-kolesterol8 år0,8-2,8 mmol/L0,7-2,6 mmol/LK,O,V
P-LDL-kolesterol18 år1,1-3,6 mmol/L1,2-5,0 mmol/LK,O,V
P-LDL-kolesterol30 år1,2-4,3 mmol/L1,2-4,3 mmol/LK,O,V
P-LDL-kolesterol50 år1,4-4,7 mmol/L1,4-4,7 mmol/LK,O,V
P-LDL-kolesterol>50 år2,0-5,3 mmol/L2,0-5,3 mmol/LK,O,V
Ejak-Leukocyter<3 antal/synfält<3 antal/synfältK,V
U-Leukocyter (remsa)<1 arb enh<1 arb enhK,O,V
Asc-Leukocyter mono 109/L 109/LK,O,V
Csv-Leukocyter mono<5 106/L<5 106/LK,O,V
Ledv-Leukocyter mono 109/L 109/LK,O,V
Pleu-Leukocyter mono 109/L 109/LK,O,V
Asc-Leukocyter poly 109/L 109/LK,O,V
Csv-Leukocyter poly<1 106/L<1 106/LK,O,V
Ledv-Leukocyter poly 109/L 109/LK,O,V
Pleu-Leukocyter poly 109/L 109/LK,O,V
Asc-Leukocyter totalt 109/L 109/LK,O,V
Csv-Leukocyter totalt<6 106/L<6 106/LK,O,V
Ledv-Leukocyter totalt<0,2 109/L<0,2 109/LK,O,V
Pleu-Leukocyter totalt 109/L 109/LK,O,V
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)1 dagar9,0-30,0 109/L9,0-30,0 109/LK,O,V
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)6 dagar5,0-25,0 109/L5,0-25,0 109/LK,O,V
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)30 dagar5,0-20,0 109/L5,0-20,0 109/LK,O,V
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)90 dagar6,0-18,0 109/L6,0-18,0 109/LK,O,V
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)180 dagar6,0-16,0 109/L6,0-16,0 109/LK,O,V
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)8 år3,5-14,0 109/L3,5-14,0 109/LK,O,V
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)17 år4,1-12,0 109/L4,1-12,0 109/LK,O,V
B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)>17 år3,5-8,8 109/L3,5-8,8 109/LK,O,V
S-LH1,7-8,6 IE/LFollikelfas: 2,4-13 IE/LV
S-LHBarn prepubertalt: <3,1 IE/LMidcykelfas: 14-96 IE/LV
S-LH IE/LLutealfas: 1,0-11 IE/LV
S-LH IE/LPostmenopausalt: 7,7-59 IE/LV
S-LH IE/LBarn prepubertalt: <3,1 IE/LV
S-LitiumTerapiintervall: mmol/LTerapiintervall: mmol/LK,V
S-Litium<1,0 mmol/L<1,0 mmol/LK,V
B-Lymfocyter variantform, diffm0 109/L0 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffk14 dagar2,1-7,5 109/L1,8-8,0 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffk30 dagar2,1-8,4 109/L2,4-8,2 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffk60 dagar2,5-8,0 109/L2,3-9,1 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffk180 dagar2,4-8,9 109/L2,1-9,0 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffk5 år1,8-7,8 109/L1,8-7,8 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffk12 år1,3-4,1 109/L1,3-4,1 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffk17 år1,2-3,6 109/L1,2-3,6 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffk>17 år1.1-3.5 109/L1.1-3.5 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffm14 dagar2,1-7,5 109/L1,8-8,0 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffm30 dagar2,1-8,4 109/L2,4-8,2 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffm60 dagar2,5-8,0 109/L2,3-9,1 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffm180 dagar2,4-8,9 109/L2,1-9,0 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffm5 år1,8-7,8 109/L1,8-7,8 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffm12 år1,3-4,1 109/L1,3-4,1 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffm17 år1,2-3,6 109/L1,2-3,6 109/LK,O,V
B-Lymfocyter,diffm>17 år1.1-3.5 109/L1.1-3.5 109/LK,O,V
P-Magnesium180 dagarSaknas mmol/LSaknas mmol/LK,V
P-Magnesium18 år0,76-1,00 mmol/L0,76-1,00 mmol/LK,V
P-Magnesium>18 år0,70-0,95 mmol/L0,70-0,95 mmol/LK,V
B-MalariamorfologiEj påvisat Ej påvisat K
U-MaskäggEj påvisat Ej påvisat K
Ery-MCH14 dagar31-36 pg31-36 pgK,O,V
Ery-MCH30 dagar30-34 pg30-35 pgK,O,V
Ery-MCH60 dagar28-32 pg28-32 pgK,O,V
Ery-MCH180 dagar24-29 pg24-30 pgK,O,V
Ery-MCH17 år25-31 pg25-31 pgK,O,V
Ery-MCH>17 år27-33 pg27-33 pgK,O,V
Ery-MCV14 dagar91-103 fL93-106 fLK,O,V
Ery-MCV30 dagar89-100 fL90-103 fLK,O,V
Ery-MCV60 dagar84-94 fL83-96 fLK,O,V
Ery-MCV180 dagar74-88 fL75-88 fLK,O,V
Ery-MCV1 år70-82 fL71-83 fLK,O,V
Ery-MCV5 år71-84 fL72-85 fLK,O,V
Ery-MCV11 år74-86 fL76-88 fLK,O,V
Ery-MCV17 år77-89 fL77-91 fLK,O,V
Ery-MCV>17 år82-98 fL82-98 fLK,O,V
B-Metamyelocyter,diffm0 109/L0 109/LK,O,V
P-Metanol<2 mmol/L<2 mmol/LK
B-Methemoglobin<2,0 %<2,0 %K,O,V
S-M-KomponentSe respektive analys Se respektive analys K
B-Monocyter,diffk14 dagar0,5-1,8 109/L0,6-1,7 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffk30 dagar0,3-1,4 109/L0,4-1,2 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffk60 dagar0,3-1,0 109/L0,3-1,2 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffk180 dagar0,3-1,1 109/L0,2-1,2 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffk17 år0,2-0,8 109/L0,2-0,8 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffk>17 år0.2-0.8 109/L0,2-0,8 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffm14 dagar0,5-1,8 109/L0,6-1,7 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffm30 dagar0,3-1,4 109/L0,4-1,2 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffm60 dagar0,3-1,0 109/L0,3-1,2 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffm180 dagar0,3-1,1 109/L0,2-1,2 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffm17 år0,2-0,8 109/L0,2-0,8 109/LK,O,V
B-Monocyter,diffm>17 år0.2-0.8 109/L0,2-0,8 109/LK,O,V
B-Myelocyter,diffm0 109/L0 109/LK,O,V
P-Myoglobin<72 µg/L<58 µg/LK,V
P(aB)-Na30 dagarBarn 133-147 mmol/LBarn 133-147 mmol/LK,O,V
P(aB)-NaVuxna 137-145 mmol/LVuxna 137-145 mmol/LK,O,V
P(kB)-Na30 dagarBarn 133-147 mmol/LBarn 133-147 mmol/LK,O,V
P(kB)-NaVuxna 137-145 mmol/LVuxna 137-145 mmol/LK,O,V
aP-Natrium30 dagar133-147 mmol/L133-147 mmol/LK,O,V
aP-Natrium>30 dagar137-145 mmol/L137-145 mmol/LK,O,V
Bukdialys-Natrium mmol/L mmol/LK,V
kP-Natrium30 dagar133-147 mmol/L133-147 mmol/LK,V
kP-Natrium>30 dagar137-145 mmol/L137-145 mmol/LK,V
Maskindialys-Natrium mmol/L mmol/LK,V
P-Natrium7 dagarSaknas mmol/LSaknas mmol/LK,O,V
P-Natrium17 år138-145 mmol/L138-145 mmol/LK,O,V
P-Natrium>17 år137-145 mmol/L137-145 mmol/LK,O,V
tU-Natrium150-300 mmol/dygn150-300 mmol/dygnK,V
U-Natrium (stickprov)Saknas mmol/LSaknas mmol/LK,V
B-Neutrofila gran,diffk14 dagar1,6-6,1 109/L1,7-6,8 109/LK,O,V
B-Neutrofila gran,diffk30 dagar1,2-5,4 109/L1,2-4,8 109/LK,O,V
B-Neutrofila gran,diffk60 dagar0,8-4,2 109/L1,0-4,7 109/LK,O,V
B-Neutrofila gran,diffk180 dagar1,0-5,4 109/L1,0-7,2 109/LK,O,V
B-Neutrofila gran,diffk14 år1,6-6,7 109/L1,6-6,7 109/LK,O,V
B-Neutrofila gran,diffk17 år2,0-9,6 109/L2,0-9,6 109/LK,O,V
B-Neutrofila gran,diffk>17 år1.6-5.9 109/L1.6-5.9 109/LK,O,V
B-Neutrofila granulocyter, diffm14 dagar1,6-6,1 109/L1,7-6,8 109/LK,O,V
B-Neutrofila granulocyter, diffm30 dagar1,2-5,4 109/L1,2-4,8 109/LK,O,V
B-Neutrofila granulocyter, diffm60 dagar0,8-4,2 109/L1,0-4,7 109/LK,O,V
B-Neutrofila granulocyter, diffm180 dagar1,0-5,4 109/L1,0-7,2 109/LK,O,V
B-Neutrofila granulocyter, diffm14 år1,6-6,7 109/L1,6-6,7 109/LK,O,V
B-Neutrofila granulocyter, diffm17 år2,0-9,6 109/L2,0-9,6 109/LK,O,V
B-Neutrofila granulocyter, diffm>17 år1.6-5.9 109/L1.6-5.9 109/LK,O,V
U-Nitrit (remsa)<1 arb enh<1 arb enhK,O,V
U-Nitrit (remsa)(Efter minst 4 h arb enh(Efter minst 4 h arb enhK,O,V
U-Nitrit (remsa)inkubation i blåsan) arb enhinkubation i blåsan) arb enhK,O,V
P-NT-proBNP<300 = Diagnostisk beslutsgräns ng/L<300 = Diagnostisk beslutsgräns ng/LK,V
P-NT-proBNPGråzon: ng/LGråzon: ng/LK,V
P-NT-proBNP<50 år 300-450 ng/L ng/L 300-450 ng/L ng/LK,V
P-NT-proBNP50 år300-900 ng/L ng/L300-900 ng/L ng/LK,V
P-NT-proBNP>75 år300-1800 ng/L ng/L300-1800 ng/L ng/LK,V
P-NT-proBNP0 dagar<12000 ng/L<12000 ng/LK,V
P-NT-proBNP2 dagar<12000 ng/L<12000 ng/LK,V
P-NT-proBNP3 dagar<6000 ng/L<6000 ng/LK,V
P-NT-proBNP11 dagar<6000 ng/L<6000 ng/LK,V
P-NT-proBNP12 dagarSaknas ng/LSaknas ng/LK,V
P-NT-proBNP30 dagarSaknas ng/LSaknas ng/LK,V
P-NT-proBNP<360 dagar<650 ng/L<650 ng/LK,V
P-NT-proBNP<2 år<400 ng/L<400 ng/LK,V
P-NT-proBNP<6 år<300 ng/L<300 ng/LK,V
P-NT-proBNP<18 år<160 ng/L<160 ng/LK,V
P-NT-proBNP75 år300-900 ng/L ng/L300-900 ng/L ng/LK,V
S-Orosomukoid (Akutfasproteiner)0,52-1,2 g/L0,52-1,2 g/LK
S-Osmolalitet280-300 mosm/kg280-300 mosm/kgK,V
U-OsmolalitetEfter 8-10 h vätskekarens: >750 mosm/kgEfter 8-10 h vätskekarens: >750 mosm/kgK,V
U-Osmolalitet mosm/kg mosm/kgK,V
U-OsmolalitetVid Desmopressintest mosm/kgVid Desmopressintest mosm/kgK,V
U-OsmolalitetBarn 1 år: >600 mosm/kgBarn 1 år: >600 mosm/kgK,V
U-OsmolalitetBarn 2 år: >700 mosm/kgBarn 2 år: >700 mosm/kgK,V
U-OsmolalitetBarn 3 år: >800 mosm/kgBarn 3 år: >800 mosm/kgK,V
U-OsmolalitetVuxna 20 år: >850 mosm/kgVuxna 20 år: >850 mosm/kgK,V
U-OsmolalitetVuxna 40 år: >800 mosm/kgVuxna 40 år: >800 mosm/kgK,V
U-OsmolalitetVu xna 60 år:>700 mosm/kgVu xna 60 år:>700 mosm/kgK,V
Csv-OxyhemoglobinEj påvisat Ej påvisat K,V
P-Pankreasamylas180 dagar<0.19 µkat/L<0.19 µkat/LK,O,V
P-Pankreasamylas1 år<0.39 µkat/L<0.39 µkat/LK,O,V
P-Pankreasamylas15 år0,10-0,60 µkat/L0,10-0,60 µkat/LK,O,V
P-Pankreasamylas18 år0,16-0.80 µkat/L0,16-0.80 µkat/LK,O,V
P-Pankreasamylas>18 år0.15-1.10 µkat/L0.15-1.10 µkat/LK,O,V
P-ParacetamolTerapiintervall: µmol/LTerapiintervall: µmol/LK,O,V
P-ParacetamolFör tolkning av resultat se FASS µmol/LFör tolkning av resultat se FASS µmol/LK,O,V
aB-pCO21 dagar3,7-6,0 kPa3,7-6,0 kPaK,O,V
aB-pCO26 dagar4,0-6,0 kPa4,0-6,0 kPaK,O,V
aB-pCO2>6 dagar4,5-6,0 kPa4,5-6,0 kPaK,O,V
kB-pCO2 kPa kPaK,O,V
vB-pCO2Saknas kPaSaknas kPaK,O,V
B-PEth 16:0/18:1<0,05 umol/L Ingen eller låg alkoholkonsumtion µmol/L<0,05 umol/L Ingen eller låg alkoholkonsumtion µmol/LK
B-PEth 16:0/18:1 0,05-0,30 umol/L Måttlig alkoholkonsumtion µmol/L 0,05-0,30 umol/L Måttlig alkoholkonsumtion µmol/LK
B-PEth 16:0/18:1>0,30 umol/L Överkonsumtion µmol/L>0,30 umol/L Överkonsumtion µmol/LK
aB-pH1 dagar7,28-7,43 pH enhet7,28-7,43 pH enhetK,O,V
aB-pH>1 dagar7,35-7,45 pH enhet7,35-7,45 pH enhetK,O,V
kB-pH pH enhet pH enhetK,O,V
Pleu-pH pH enhet pH enhetK,O,V
vB-pH7,32-7,43 pH enhet7,32-7,43 pH enhetK,O,V
B-Plasmaceller,diffmorf0 109/L0 109/LK,O,V
aB-pO21 dagar7,3-12,0 kPa7,3-12,0 kPaK,O,V
aB-pO26 dagar8,0-12,0 kPa8,0-12,0 kPaK,O,V
aB-pO250 år10,0-13,0 kPa10,0-13,0 kPaK,O,V
aB-pO2>50 år8,0-13,0 kPa8,0-13,0 kPaK,O,V
kB-pO2 kPa kPaK,O,V
S-Progesteron0,2-0,5 nmol/LFollikelfas: 0.2-2,8 nmol/LV
S-Progesteron nmol/LOvalutionsfas: 0,4-38 nmol/LV
S-Progesteron nmol/LLutealfas: 5,8-76 nmol/LV
S-Progesteron nmol/LPostmenopausalt: <0,2-0,4 nmol/LV
S-Progesteron nmol/LGravid 1:a trimestern: 35-141 nmol/LV
S-Progesteron nmol/LGravid 2:a trimestern: 81-264 nmol/LV
S-Progesteron nmol/LGravid 3:e trimestern: 187-681 nmol/LV
P-Prokalcitonin2 dagar0-6 timmar: < 2 µg/L µg/L0-6 timmar: < 2 µg/L µg/LK,V
P-Prokalcitonin6-12 timmar: < 8 µg/L µg/L6-12 timmar: < 8 µg/L µg/LK,V
P-Prokalcitonin12-18 timmar:< 15 µg/L µg/L12-18 timmar:< 15 µg/L µg/LK,V
P-Prokalcitonin18-30 timmar:< 21 µg/L µg/L18-30 timmar:< 21 µg/L µg/LK,V
P-Prokalcitonin30-36 timmar:< 15 µg/L µg/L30-36 timmar:< 15 µg/L µg/LK,V
P-Prokalcitonin36-42 timmar:< 8 µg/L µg/L36-42 timmar:< 8 µg/L µg/LK,V
P-Prokalcitonin42-48 timmar:< 2 µg/L µg/L42-48 timmar:< 2 µg/L µg/LK,V
P-Prokalcitonin>2 dagar<0,05 µg/L<0,05 µg/LK,V
S-Prolaktin(PRL)85-325 mIE/LEj gravid: 100-500 mIE/LV
S-Prolaktin(PRL)Barn prepubertalt: 90-330 mIE/LBarn prepubertalt: 90-330 mIE/LV
S-Prolaktin, lågmolekylärt (S-PRL-lågm)<279 mIE/LEj gravid: < 427 mIE/LV
B-Promyelocyt,diffm0 109/L0 109/LK,O,V
U-Protein (remsa)<1 arb enh<1 arb enhK,O,V
U-Protein HCSaknas mg/LSaknas mg/LK
U-Protein HC/Kreatinin Kvot31 dagarSaknas g/molSaknas g/molK
U-Protein HC/Kreatinin Kvot15 år<0,8 g/mol<0,8 g/molK
U-Protein HC/Kreatinin Kvot>15 år<0,5 g/mol<0,5 g/molK
kP-Protrombinkomplex0,9-1,2 INR0,9-1,2 INRK,O,V
P-Protrombinkomplex0,9-1,2 INR0,9-1,2 INRK,O,V
P-PSA- kvotSaknas %Saknas %O
P-PSA, totalt50 år<2,0 µg/L<2,0 µg/LO
P-PSA, totalt70 år<3,0 µg/L<3,0 µg/LO
P-PSA, totalt80 år<5,0 µg/L<5,0 µg/LO
P-PSA, totalt>80 år<7,0 µg/L<7,0 µg/LO
S-PTH1,6-6,9 pmol/L1,6-6,9 pmol/LK,V
P-PTH intraoperativt, snabbSaknas pmol/LSaknas pmol/LK,V
B-Ret-He180 dagar28-39 29-38 K,O,V
B-Ret-He1 år29-36 30-36 K,O,V
B-Ret-He5 år28-38 29-37 K,O,V
B-Ret-He11 år32-38 30-40 K,O,V
B-Ret-He17 år30-40 30-38 K,O,V
B-Ret-He>17 år28-35 28-35 K,O,V
B-Retikulocyter3 dagar148-216 109/L148-216 109/LK,O,V
B-Retikulocyter30 dagar51-110 109/L51-110 109/LK,O,V
B-Retikulocyter60 dagar52-78 109/L52-78 109/LK,O,V
B-Retikulocyter180 dagar48-88 109/L48-88 109/LK,O,V
B-Retikulocyter1 år44-111 109/L44-111 109/LK,O,V
B-Retikulocyter5 år36-68 109/L36-68 109/LK,O,V
B-Retikulocyter11 år42-70 109/L42-70 109/LK,O,V
B-Retikulocyter17 år42-65 109/L42-65 109/LK,O,V
B-Retikulocyter>17 år28-120 109/L28-120 109/LK,O,V
Ejak-Runda cellerSe respektive analys Se respektive analys K,V
Ejak-Rörlighet: Progresiva A+B, Total A+B+CSe respektive analys Se respektive analys K,V
S-S100B> 18 år< 0,10 µg/L< 0,10 µg/LK,V
P-SalicylatTerapiintervall: mmol/LTerapiintervall: mmol/LK
P-Salicylat<2,0 mmol/L<2,0 mmol/LK
S-SHBG19 årSaknas nmol/LFertila: 32-130 nmol/LV
S-SHBG49 år18-54 nmol/LPostmenopausalt: 27-128 nmol/LV
S-SHBG>49 år21-77 nmol/L nmol/LV
Ejak-Spermakonc>20 106/mL>20 106/mLK,V
Ejak-Spermatozoer god rörlighet>60 %>60 %K,V
Ejak-Spermatozoer levande>60 %>60 %K,V
Ejak-Spermatozoer normal morfologi>50 %>50 %K,V
Ejak-Spermier orörliga (Vasektomi)0-1 antal/synfält0 antal/synfältK,O,V
Ejak-Spermier rörliga (Vasektomi)0 antal/synfält0 antal/synfältK,O,V
F-Springmask tejptestEj påvisat Ej påvisat K
B-SR (Erytrocyters sänkningsreaktion)2 år<6 mm/h<6 mm/hK,O,V
B-SR (Erytrocyters sänkningsreaktion)50 år<13 mm/h<20 mm/hK,O,V
B-SR (Erytrocyters sänkningsreaktion)>50 år<20 mm/h<28 mm/hK,O,V
B-SR, míkro2 år1-6 mm/h mm/hK,O,V
B-SR, míkro16 år1-9 mm/h mm/hK,O,V
aB-Standardbikarbonat1 dagar16-23 mmol/L16-23 mmol/LK,O,V
aB-Standardbikarbonat6 dagar18-25 mmol/L18-25 mmol/LK,O,V
aB-Standardbikarbonat>6 dagar21-25 mmol/L21-25 mmol/LK,O,V
kB-Standardbikarbonat mmol/L mmol/LK,O,V
vB-Standardbikarbonat22-27 mmol/L22-27 mmol/LK,O,V
aB-Syrgasmättnad>95 %>95 %K,O,V
kB-Syrgasmättnad % %K,O,V
vB-SyrgasmättnadSaknas %Saknas %K,O,V
P-T3, fritt6 dagar2,7-9,7 pmol/L2,7-9,7 pmol/LK
P-T3, fritt90 dagar3,0-9,3 pmol/L3,0-9,3 pmol/LK
P-T3, fritt360 dagar3,3-9,0 pmol/L3,3-9,0 pmol/LK
P-T3, fritt5 år3,7-8,5 pmol/L3,7-8,5 pmol/LK
P-T3, fritt10 år3,9-8,0 pmol/L3,9-8,0 pmol/LK
P-T3, fritt19 år3,9-7,7 pmol/L3,9-7,7 pmol/LK
P-T3, fritt>19 år3,1-6,3 pmol/L3,1-6,3 pmol/LK
P-T4, fritt6 dagar11-32 pmol/L11-32 pmol/LK,V
P-T4, fritt90 dagar12-28 pmol/L12-28 pmol/LK,V
P-T4, fritt360 dagar12-26 pmol/L12-26 pmol/LK,V
P-T4, fritt5 år12-23 pmol/L12-23 pmol/LK,V
P-T4, fritt10 år12-22 pmol/L12-22 pmol/LK,V
P-T4, fritt19 år13-21 pmol/L13-21 pmol/LK,V
P-T4, fritt>19 år12-22 pmol/L12-22 pmol/LK,V
B-TakrolimusSe FASS µg/LSe FASS µg/LK
S-Testo/SHBG kvot19 årSaknas Fertila: 0,3-5,6 V
S-Testo/SHBG kvot49 år35-93 Postmenopausalt: 0,2-3,6 V
S-Testo/SHBG kvot>49 år24-72 V
S-Testosteron19 årSaknas nmol/LFertila: <1,7 nmol/LV
S-Testosteron49 år8,6-29 nmol/LPostmenopausalt: <1,5 nmol/LV
S-Testosteron>49 år6,6-26 nmol/LBarn prepubertalt: Saknas nmol/LV
P-TIBC1 år21-73 µmol/L21-73 µmol/LK,O,V
P-TIBC>1 år47-80 µmol/L47-80 µmol/LK,O,V
Ejak-Total spermakonc. per ejakulatSe respektive analys Se respektive analys K,V
S-TRAK<1,8 IE/L<1,8 IE/LK
P-Transferrin<180 dagarsaknas g/Lsaknas g/LK,O,V
P-Transferrin180 dagar2,1-3,5 g/L2,1-3,5 g/LK,O,V
P-Transferrin11 år2,1-3,5 g/L2,1-3,5 g/LK,O,V
P-Transferrin12 år g/L2,4-4,3 g/LK,O,V
P-Transferrin17 år g/L2,4-4,3 g/LK,O,V
P-Transferrin12 år2,4-3,8 g/L g/LK,O,V
P-Transferrin17 år2,4-3,8 g/L g/LK,O,V
P-Transferrin>17 år2,0-3,6 g/L2,0-3,6 g/LK,O,V
P-Transferrinreceptor,löslig (sTfR)18 årSaknas mg/LSaknas mg/LV
P-Transferrinreceptor,löslig (sTfR)>18 år2,2-5,0 mg/L1,9-4,4 mg/LV
P-Triglycerider180 dagarSaknas mmol/LSaknas mmol/LK,O,V
P-Triglycerider18 år0,4-2,7 mmol/L0,4-2,7 mmol/LK,O,V
P-Triglycerider>18 år0,4-2,6 mmol/L0,4-2,6 mmol/LK,O,V
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)14 dagar220-420 109/L140-450 109/LK,O,V
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)30 dagar250-590 109/L280-570 109/LK,O,V
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)60 dagar230-560 109/L330-600 109/LK,O,V
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)180 dagar240-530 109/L250-580 109/LK,O,V
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)10 år210-590 109/L210-590 109/LK,O,V
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)17 år190-460 109/L190-460 109/LK,O,V
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)>17 år140-350 109/L160-390 109/LK,O,V
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)14 dagar10,2-11,9 fL10,4-12,0 fLK,O,V
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)30 dagar10,1-12,1 fL10,0-12,2 fLK,O,V
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)60 dagar9,2-10,8 fL9,4-11,1 fLK,O,V
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)180 dagar8,9-10,6 fL9,0-10,9 fLK,O,V
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)1 år8,7-10,5 fL8,8-10,6 fLK,O,V
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)5 år9,0-10,9 fL8,9-11,0 fLK,O,V
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)11 år9,2-11,4 fL9,3-11,3 fLK,O,V
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)17 år9,6-11,8 fL9,6-11,7 fLK,O,V
B-Trombocytmedelvolym(B-MPV)>17 år9,3-12,1 fL9,1-11,9 fLK,O,V
P-Troponin T<15 ng/L<15 ng/LK,O,V
P-TSH6 dagar0,7-15,2 mIE/L mIE/LK,V
P-TSH90 dagar07-11,0 mIE/L mIE/LK,V
P-TSH360 dagar0,7-8,4 mIE/L mIE/LK,V
P-TSH5 år0,7-6,0 mIE/L mIE/LK,V
P-TSH10 år0,6-4,8 mIE/L mIE/LK,V
P-TSH19 år0,5-4,3 mIE/L mIE/LK,V
P-TSH>19 år0,3-3,7 mIE/L mIE/LK,V
P-TSH mIE/LGravida - Trimester 1: 0,10-3,70 mIE/LK,V
P-TSH mIE/LGravida - Trimester 2: 0,20-3,70 mIE/LK,V
P-TSH mIE/LGravida - Trimester 3: 0,30-3,70 mIE/LK,V
P-Urat360 dagar70-330 µmol/L65-320 µmol/LK,O,V
P-Urat14 år120-340 µmol/L120-340 µmol/LK,O,V
P-Urat17 år160-450 µmol/L120-340 µmol/LK,O,V
P-Urat50 år230-480 µmol/L160-350 µmol/LK,O,V
P-Urat>50 år230-480 µmol/L160-400 µmol/LK,O,V
Bukdialys-Urea mmol/L mmol/LK,V
P-Urea7 dagarSaknas mmol/LSaknas mmol/LK,O,V
P-Urea28 dagar2,1-8,8 mmol/L2,1-8,8 mmol/LK,O,V
P-Urea1 år2,1-6,5 mmol/L2,1-6,5 mmol/LK,O,V
P-Urea10 år3,1-7,8 mmol/L3,1-7,8 mmol/LK,O,V
P-Urea17 år2,7-7,1 mmol/L2,7-7,1 mmol/LK,O,V
P-Urea50 år3,2-8,1 mmol/L2,6-6,4 mmol/LK,O,V
P-Urea>50 år3,5-8,2 mmol/L3,1-7,9 mmol/LK,O,V
tU-Urea330-580 mmol/dygn330-580 mmol/dygnK
Ejak-UtseendeNormalt Normalt K,V
Csv-Utseende efter centrifugeringOfärgad Ofärgad K,O,V
Asc-Utseende före centrifugeringLjusgul Ljusgul K,O,V
Csv-Utseende före centrifugeringOfärgad Ofärgad K,O,V
Ledv-Utseende före centrifugeringLjusgul Ljusgul K,O,V
Pleu-Utseende före centrifugeringLjusgul Ljusgul K,O,V
S-ValproatTerapiintervall: µmol/LTerapiintervall: µmol/LV
S-Valproat300-700 µmol/L300-700 µmol/LV
S-VancomycinTerapiintervall: mg/LTerapiintervall: mg/LK
S-VancomycinFöre inj: 15-20 mg/LFöre inj: 15-20 mg/LK
S-Vancomycin1 timma efter avslutad inj: 30-50 mg/L1 timma efter avslutad inj: 30-50 mg/LK
Ejak-ViskositetSe respektive analys Se respektive analys K,V
Ejak-Volym2-7 mL2-7 mLK,V
S-Zink7 dagarSaknas µmol/LSaknas µmol/LV
S-Zink17 år8,5-15,0 µmol/L8,5-15,0 µmol/LV
S-Zink>17 år8,0-14,0 µmol/L8,0-14,0 µmol/LV
B-Övriga celler, diffm0 109/L0 109/LK,O,V