P-Interleukin-6

Publicerad: 2021-02-02 19:04 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

OBS!
Prover bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med med höga biotindoser (> 5mg/dag).

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Prover i rumstemperatur lämnas in till laboratoriet inom 2 h, om ej möjligt kan även frysta prover lämnas.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 1 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 5 h i primärröret i 20-25 °C.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i kylskåpstemp.
Plasma hållbar 3 månader i -20 °C. Frys endast en gång

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

365,00kr (internt),445,30kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
Vuxna ng/L<7 ng/L
×

Medicinsk Bakgrund

Interleukin-6 (IL-6) är ett cytokin som har en cental roll i den inflammatoriska processen. Det bildas huvudsakligen i moncyter/makrofager men också i glatta muskelceller, fibroblaster, fettväv och kärlendotel samt även inom det centrala nervsystemet. I levern inducerar IL-6 syntes av akutfasproteiner som CRP.
Flera studier tyder på att IL-6 kan användas som en tidig larmmarkör för detektion av sepsis hos nyfödda. Sepsis hos nyfödda är ett livshotande tillstånd med hög mortalitet och morbiditet. Neonatal sepsis är ett kliniskt syndrom som kännetecknas av systemiska tecken på infektion och bakteriemi under den första levnadsmånaden. Diagnos av sepsis är fortfarande en utmaning p.g.a. ospecifik klinisk bild. Den kan diagnostiseras med hjälp av blododling som är ”guld standard” men den är både tidskrävande och har begränsad sensitivitet. Ökningen av IL-6 inträffar innan en akutfasreaktion kan uppmätas i blodet.
Provets sensitivitet är högst de första timmarna av infektionen medan den minskar drastiskt inom 24 timmar efter att infektion har startat. IL-6 har väldigt kort halveringstid. I två studier om sepsis hos vuxna har den angivits till 60 respektive 103+/- 27 minuter. Max-värde ses 3-4 timmar efter endotoxinstimulering. Provets sensitivitet sjunker redan 12-24 timmar efter infektionsdebuten. IL-6 kan således inte användas som enda sepsismarkör. Kombination av IL-6 och andra sepsismarkörer såsom CRP ger högre sensitivitet och specificitet. De cirkulerande nivåerna av IL-6 blir nästan oupptäckbara inom 24 timmar efter att antibiotikabehandling inletts.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum samt plasma med EDTA accepteras i undantagsfall som provmaterial.

.