Csv-Glukos

Publicerad: 2018-10-16 12:36 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Beställes i undantagsfall då analysen har begränsat värde.
Cerebrospinalvätska
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 1 mL cerebrospinalvätska.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa.
Venblod för samtidig analys av P-Glukos erfodras.
(Art.nr.101641 Rör vakuum 5 mL, Vacuette, rosa-svart propp, drar 3 mL).

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Csv-/P-Glukos kvot:
< 6 dagar0,7-0,9
> 6 dagar0,4-0,6
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta cerebrospinalvätskemängd 102 µL.
Csv-Celler interfererar.
Provet centrifugeras, avskiljes till nytt rör i plast och analyseras omedelbart.
Centrifugerad, avskiljd cerebrospinalvätska förvaras alltid 48 h i kylskåpstemp. för ev. tilläggsbeställning av Csv-Spektrofotometri.