vB-pCO2

Publicerad: 2018-01-22 16:31 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ingår i vB-Syrabasstatus.

Venöst blod.
Prov tas i Na-heparinrör, 5 mL mörkblå propp. Undvik stas
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.

Transporeteras omgående, i rumstemperatur, till analyserande labb.
Analys bör ske omedelbart eller senast inom 30 min från provtagningstillfället.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Hantering:

Förvaring bör undvikas.

Analysfrekvens:

Akut

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Saknas kPa
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

I undantagsfall kan Na-hepariniserad syrabasspruta användas.