U-Albumin

Publicerad: 2020-01-21 13:08 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Stickprov
Analysen kan även utföras på dygnsmängd
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL av väl blandad urin insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastproppalt alt.1 urinodlingsrör art.nr 102308.
OBS!Stark fysisk aktivitet bör undvikas dagarna före provtagning.
Urinsamling bör om möjligt undvikas vid febertillstånd

Provtagning:

Rör plast (PS), rund botten
Volym: 5 mL

Artikelnr: 6610

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 1 vecka i kylskåpstemp.
OBS! Får ej frysas.
För att unvika kontamination av urinprovmaterial med kvarvarande serum eller plasma på utsidan av handskarna använd rena handskar vid hantering av urinprover.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

20,00kr (internt),24,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mg/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinprov centrifugeras före analys.
Metodbeskrivningar i Kvalman