P-PTH intraoperativt, snabb

Publicerad: 2017-02-22 15:19 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Snabbtest utförs endast åt operationsavd.
Prover analyseras under pågående operation efter överenskommelse med laboratoriet.
Vid operationen tas ett s.k baslinjeprov strax före operationen. Prover tas 5 och 10 minuter efter resektion av paratyreoideavävnad.
Venblod
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Akutmärkt prov lämnas snarast till laboratoriet.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Centrifugeras omgående pga kort halveringstid för PTH. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Plasma avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm plasma kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Plasma avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 2 dygn i rumstemp.
Plasma kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses plasma -20° C.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

56,00kr (internt),68,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Saknas pmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Prover analyseras under pågående operation efter överenskommelse med laboratoriet.

Analysen P-snabb-PTH, intraoperativt används under operation av primär hyperparathyreoidism. Oftast produceras då PTH endast av den patologiskt omvandlade körteln och de övriga normala körtlarna är supprimerade. Pga PTHs korta halveringstid kommer koncentrationen av PTH sjunka mycket snabbt vid borttagande av ett adenom. Operationspersonalen kan därför få snabbt besked under operationen om rätt körtel tagits bort eller om man behöver fortsätta operera .

Vid operationen tas ett s.k baslinjeprov strax före operationen. Prover tas 5 och 10 minuter efter resektion at paratyreoideavävnad. Man eftersträvar en minst 50 % sänkning i PTH koncentrationen när baslinjevärdet jämförs med proven efter resektion.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 150 µL.
Centrifugera prover som innehåller fällning innan analysen utförs.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

För Västervik gäller:
Prov och remiss lämnas omgående till personal på Cobasplaceringen för centrifugering och analys.