Ledv-Laktat

Publicerad: 2021-06-02 16:33 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ledvätska

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Tidpunkt för provtagning skall anges.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Hantering:

Analys sker på centrifugerat prov, G-tal 2000 i 10 min.
OBS: Analysera ej viskösa prover

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0,6-3,1 mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta ledvätskemängd 102 µL.
Ledvätskan skall analyseras omgående efter centrifugering och avskiljning till nytt rör.
Hyaluronidlösning används för behandling av ledvätska i de fall den är viskös.

Metodbeskrivningar i Kvalman