S-S100B

Publicerad: 2019-10-10 11:14 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras därefter på G-tal 2000 i 10 min.
Serum hållbart i 8 timmar i rumstemperatur, 2 dygn i 2-8 °C och vid längre tidförvaring fryses serum i 3 månader i -20 °C.

Remiss:

Remiss via Cosmic alt. Remiss KEMI (Art.nr.6299), Artikelnr: 6299

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Pris (rutin):

212,00kr (internt),258,64kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
> 18 år< 0,10 µg/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

S100 tillhör en familj av intracellulära Ca-bindande proteiner. Subenheterna S100A1 (a) och S100B (ß), som är överrepresenterade i nervvävnad, bildar dimererna S100A1B och S100BB, molekylvikt 21 kD. De två dimerena uppmäts av instrumentet vid analys av S100, analysen benämns hädanefter S100B.

S100B uttrycks i astrocyter och Schwannceller, men även i melanocyter, adipocyter och i skelettmuskelceller. S100B avges framför allt från centrala nervsystemet, huvudsakligen från astrogliaceller. S100B frisätts vid cerebrala skador och stiger i perifert blod t.ex. vid traumatiska hjärnskador, hjärnskakning, stroke och efter ett hjärtstillestånd.

Analys av S100B kan användas som beslutsstöd hos vuxna med lätt skallskada utan fokalneurologiska symtom. Provet bör tas inom 3 timmar från skadetillfället, analysresultatet kan användas som beslutsstöd för att minska antalet onödiga undersökningar med datortomografi. Enligt Undén et al. kan dock provtagning av S100B < 6 timmar från skadetillfället vara av värde.

I en studie av Laribi et al. identifierades cerebrala lesioner hos vuxna med hög sensitivitet med S100B vid cut-off < 0,10 µg/L vid provtagning inom 3 timmar från MHI (minor head injury). Sensitiviteten var lite lägre vid förnyad provtagning 3 timmar senare, sannolikt p.g.a. att S100B frisätts omedelbart efter traumat samt p.g.a. att S100B har en kort halveringstid.
S100B som frisatts till cirkulationen elimineras via njurarna, halveringstiden för S-S100B har i olika studier angivits till 25 respektive 97 minuter.

S-100 B är även en tumörmarkör vid metastaserande maligna melanom.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Provet kan frysas fem gånger.