U-Kalium(stickprov)

Publicerad: 2019-05-07 08:13 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin, stickprov.
U-Kalium-stickprov, i de fall beställaren endast jmf U-Na och U-K.
Bör helst utgöras av morgonurin och lämnas som mittströmsprov.
På remissen skall följande anges Urin: stickprov
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastpropp alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308.

Provtagning:

Rör plast (PS), rund botten
Volym: 5 mL

Artikelnr: 6610

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 45 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Saknas mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinprov centrifugeras före analys.