S-Vancomycin

Publicerad: 2020-01-21 13:08 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Övervakningen av läkemedlets dalvärde bör börja efter att ett stabilt tillstånd uppnåtts och prov bör tas inom 30 minuter före nästa dos.
Ange provtagningstid och kryssa i rutan "före nästa dos (dalvärde)."
När toppnivåer mäts, bör prover tas 0,5 - 2 timmar efter en infusion.
Ange provtagningstid.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat samt stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h i ogenomskinlig transporthylsa.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum förvaras ljusskyddat.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

85,00kr (internt),103,70kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Terapiintervall: mg/L
Före inj: 15-20 mg/L
1 timma efter avslutad inj: 30-50 mg/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 102 µL.
Vid förvaring >7 dygn fryses serum - 20° C.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman