tU-Kalcium

Publicerad: 2021-09-24 12:14 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin, dygnsmängd utan tillsats.
På remissen skall följande anges: Urinmängd(volym i mL) och urininsamling (tim)

Handhavande urinsamling:

Blåsan töms, ex kl 08:00. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t o m kl 08:00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna urin medtags.
Som regel förvaras urinen vid 2-8 °C under samlingen. Transporteras därefter snarast till laboratoriet.

OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL av väl blandad dygnsmängd insändes till laboratoriet i rör art.nr. 6610 förslutet med plastpropp.
alt.i 1 urinodlingsrör art.nr 102308. av väl blandad dygnsmängd.

Provtagning:

Rör plast (PS), rund botten
Volym: 5 mL

Artikelnr: 6610

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 4 veckori kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
2,5-8 mmol/dygn
×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund
Indikation för analysen av U-Kalcium är svårdiagnosticerade rubbningar i kalkomsättningen t ex vid den ärftliga sjukdomen familjär hypokalciurisk hyperkalcemi och vid aktiv njurstenssjukdom.

Den mängd kalcium som utsöndras med urinen bestäms av koncentrationen av joniserat kalcium i plasma, njurfunktion och PTH aktivitet. Andra faktorer av betydelse är kostens innehåll och absorptionen via tarmkanalen. Dygnsutsöndringen av kalcium i urin är relativt konstant dag till dag för den enskilde individen men upprepade bestämningar kan vara av värde.

Bedömning

Hyperkalciuri är vanlig vid alla former av hyperkalcemi. Urinutsöndringen av kalcium är dock lägre vid hyperkalcemi pga. hyperparatyreoidism än vid hyperkalcemi med sänkt PTH.
Hyperkalciuri med normokalcemi är karakteristiskt för den idiopatiska hyperkalcemin med njurstensbildning

Sänkt urinutsöndring av kalcium (hypokalciuri) ses vid hypokalcemi och vid det ovanliga tillståndet familjär hypokalciurisk hyperkalcemi. Vid detta tillstånd skall också tU-kreatinin bestämmas.

Referensintervall

Kost och könsberoende. På normalkost 6,5 mmol/d som övre gräns för kvinnor och 8 mmol/d för män. Om alla mejeriprodukter uteslutits ur kosten skall utsöndringen normalt vara <5mmol/d

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Surgörning med HCl utförs ej, men är inget hinder för analys.
I de fall surgörning utförts bör urinprov ha ett pH mellan 1,5 och 5,0, vilket kan verifieras med lackmuspapper
Minsta urinmängd 5 mL.
Urinprov centrifugeras före analys.