P-Etanol

Publicerad: 2021-11-09 14:55 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS!
Rengör inte provtagningsstället med alkohol eller andra lättflyktiga desinfektionsmedel. Använd endast vattenbaserade desinfektionsmedel.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Avhälld plasma hållbart 14 dygn vid 2 till 8 °C.

OBS!
Vid önskemål om efterbeställning av etanol får det endast ske om prov varit avkorkat max 1 h.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<3 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Etanol (etylakohol)
Etanol ingår i öl, vin och sprit men finns även i teknisk sprit (T-röd, T-blå, M-sprit mm). Etanol finns även i handrengöringsmedel, desinficeringsmedel, rakvatten, parfymer mm.
Vid akut etanolförgiftning dominerar effekten på centrala nervsystemet.

Vid låga koncentrationer, 7-11 mmol/L, har etanol en depressiv effekt på det centra i storhjärnan som verkar kontrollerande och hämmande på
motoriska och psykiska funktioner. Vid 20-25 mmol/L blir de psykiska funktionerna allt mera avtrubbade och tecken på bristande uppmärksamhet och
oförmåga till klara tanke-associationer märks.
Vid 45-60 mmol/L kan tydlig berusning iakttas med påtagligt inkoordinerade rörelser och talet är högljutt och sluddrande. Illamående och kräkningar är
vanliga symptom. Vid 60-90 mmol/L är redlösheten fullständig. Andningscentrum är påverkat.
Vid 100 mmol/L kan döden inträffa genom andningsförlamning. 1 promille etanol i blod motsvarar cirka 28 mmol/L i plasma.
Hos alkoholister ses ökad tolerans för etanol. Denna beror på såväl ökad förmåga att metabolisera alkoholen, som mindre känslighet för giftet hos
cellerna i centrala nervsystemet. Blodalkoholhalt i rattfyllerimål anges som promille, dvs milligram alkohol/gram blod.

Blodalkoholhalt i rattfyllerimål anges som promille, dvs milligram alkohol/gram blod. Redan år 1941 infördes straffbara alkoholhalter i blod i Sverige (rattonykterhet 0.8 promille och rattfylleri 1.5 promille). 1957 sänktes den lägre gränsen till 0.5 promille och ytterligare till nuvarande 0.2 promille 1990. Den övre gränsen är nu 1.0 vilket rubriceras som grovt rattfylleri.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 9 µL.
OBS!
Vid önskemål om efterbeställning av etanol får det endast ske om prov varit avkorkat max 1 h.