kP-Natrium

Publicerad: 2021-03-04 20:12 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Kapillärblod
Endast i undantagsfall och i extrema situationer utföres kP-Natrium på barn.
Blodförsörj gärna stickstället genom att värma upp det till ca. 42° C under 5-10 min. innan aktuell provtagning.
OBS! Provtagning utföres av laboratoriet
.

Utförare:

Analysfrekvens:

På begäran

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
30 dagar133-147 mmol/L
>30 dagar137-145 mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet skall direkt efter provtagning och blandning transporteras till laboratoriet.
Kapillärblod analyseras omgående.
Förvaring bör om möjligt undvikas.
Förslutna luftfria kapillärblodsrör kan förvaras liggande horisontalt upp till 30 min vid 2-4° C.
Före analys blandas provet åter med metallstift och magnet utmed rörets hela längd 5 gånger.
Kontrollera att provet är utan luftbubblor och koagel.
För Kalmar gäller: Minsta blodmängd 95 µL.
För Västervik gäller:Minsta blodmängd 125 µL
OBS! Se larmgränslista.