P-PSA- kvot

Publicerad: 2017-06-12 09:33 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 5 dygn i primärröret kylskåpstemp.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Vid längre tids förvaring fryses plasman -20°C.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Saknas %
×

Medicinsk Bakgrund

PSA-kvot
Normalt förekommer PSA i mycket låga koncentrationer i blodet motsvarande ca en miljondel av koncentrationen i seminalplasma.
Ett ökat läckage av PSA till blodbanan ses vid olika sjukdomar i prostata, t ex prostatacancer, men även vid godartade tillstånd av prostataförstoring och inflammation. I blodet förekommer PSA främst i komplex med a1-antikymotrypsin och a2-makroglobulin.
PSA förekommer också till en mindre del som en fri, icke komplexbunden och inaktiv form. Andelen komplexbundet respektive fritt PSA varierar vid olika sjukdomstillstånd och därför kan båda formerna analyseras för att underlätta diagnostiken av prostatacancer. Andelen fritt PSA uttrycks som en kvot - P-PSA-kvot.
P-PSA-kvot besvaras endast om P-PSA-tot är mellan 2 och 20 µg/L. P-PSA-kvot ska endast beställas i samband med mottagningsbesök på urolog-/kirurgklinik.
Kvoten fritt/totalt PSA bör, tillsammans med bland annat PSA-densitet (Ultraljud) och PSA-utveckling över tid, värderas av en urolog vid ställningstagande till biopsi hos män med PSA-värden över åtgärdsgränsen och godartat palpationsfynd.
Vid cancer och inflammation i prostatakörteln är en större andel av PSA i serum bundet till makromolekyler (ger lägre PSA-kvot) än vid en godartad prostataförstoring.
Ju högre kvot, desto lägre är risken för cancer.
Cancerrisken ökar kontinuerligt med från knappt 10 procent vid PSA-kvot >0,25 till 50 procent cancerrisk vid PSA-kvot < 0,1.
Något egentligt gränsvärde kan inte anges.

Läs mer: PSA - gällande vårdprogram http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/prostata/vardprogram/gallande-vardprogram/

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 120 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
I undantagsfall kan ocentrifugerade rör centrifugeras och analyseras 24 tim efter provtagning, se metod
Vid längre tids förvaring fryses plasman -20° C.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.