S-SHBG

Publicerad: 2021-06-14 16:00 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
För korrekt bedömning bör provet tas på morgonen mellan kl 07-10.00 efter en normal nattvila. Ska S-Teosteron tas samtidigt bör provet tas fastande då lägre nivå av testosteron kan ses efter födointag. Referensvärden baseras på fastande värden. Upprepad provtagning rekommenderas för säker diagnos.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Om beräkning av tillhörande kvot önskas skall endast gruppanalys "S-Testosteron + S-SHBG + kvot" beställas i Cosmic.
Vid beställning på pappersremiss ingår S-Testosteron och S-Testo/SHBG kvot i beställningen.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras i primärrör upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring avskiljs serum och fryses i -20° C.
Provet bör bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

73,00kr (internt),89,06kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
19 årSaknas nmol/LFertila: 32-130 nmol/L
49 år18-54 nmol/LPostmenopausalt: 27-128 nmol/L
>49 år21-77 nmol/L nmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 120 µL.
Rör med koag.aktivator, röd propp accepteras som provmaterial. Li-heparinrör accepteras i undantagsfall.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.
Provet bör bara frysas och tinas en gång.