Bukdialys-Glukos

Publicerad: 2020-01-21 12:44 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Bukdialysvätska
Tag ca. 10 mL bukdialysvätska i varje rör.
Tag 1 remiss/rör och ange tidpunkt för provtagning.
Provtagningsförslag:
Bukdialysat på nattpåse.
Bukdialysat 1. 0 h, tas alltid som utgångsvärde.
Bukdialysat 2. efter 2 h.
Bukdialysat 3. efter 4 h.
Bukdialysat nattpåse
Bukdialysat dygnsmängd.
Prov lämnas till laboratoriet inom 2 h.
Komplettera bukdialysen med plasma och urinanalyser.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Bukdialysat bör analyseras omgående.
Grumloiga västskor centrifugeras före analys.
Minsta bukdialysatmängd 3 mL.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Flera bukdialysatprov på samma patient kan förekomma med ett par timmars mellanrum och all text på remiss ska registreras

Metodbeskrivningar i Kvalman