aP-Natrium

Publicerad: 2014-10-21 13:31 av Ingela Lagström
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Artärblod
Endast vid urakuta situationer.
aB-Blodgaser kan beställas samtidigt på samma remiss.
Märk sprutan före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Artärblod som aspireras, gör detta långsamt för att undvika hemolys.
Tag minst 1,0 mL artärblod i 3 mL hepariniserad specialspruta alternativt 0,6 mL artärblod i 1 mL hepariniserad specialspruta.
Avlägsna eventuell förekomst av luftbubblor, försegla sprutan med tillhörande skyddshatt.
Blanda direkt genom att lugnt vända sprutan 5 gånger och rulla den mellan handflatorna ca. 5 gånger.
Lämnas omgående till någon av laboratoriets personal.

Provtagning:

Preset-Spruta,heparin för aB-Syrabasstatus med säkerhetskanyl Eclips


Artikelnr: 3130

Hantering:

Förvaring bör om möjligt undvikas.
Spruta med artärblod kan förvaras i rumstemp. upp till 10 min. alternativt i isbad upp till 30 min.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
30 dagar133-147 mmol/L
>30 dagar137-145 mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Spruta med artärblod som regel ljusfärgat,
analyseras omgående.
Kontrollera att provet är utan luftbubblor och koagel.
Blanda väl genom att lugnt vända sprutan 5 gånger och rulla den mellan handflatorna ca. 5 gånger.
Avlägsna det blod som finns i sprutans yttersta plastspets.
Minsta blodmängd 200 µL.
OBS! Se larmgränslista.