S-Progesteron

Publicerad: 2021-06-14 16:00 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras i primärröret upp till 5 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring avskiljes serum och fryses i -20° C eller kallare.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

95,00kr (internt),115,90kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
0,2-0,5 nmol/LFollikelfas: 0.2-2,8 nmol/L
nmol/LOvalutionsfas: 0,4-38 nmol/L
nmol/LLutealfas: 5,8-76 nmol/L
nmol/LPostmenopausalt: <0,2-0,4 nmol/L
nmol/LGravid 1:a trimestern: 35-141 nmol/L
nmol/LGravid 2:a trimestern: 81-264 nmol/L
nmol/LGravid 3:e trimestern: 187-681 nmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Progesteron är ett steroidhormon och insöndras huvudsakligen av
corpus luteum och placenta. Små mängder produceras också av binjurar och testiklar. Progesteron stimulerar tillsammans med östradiol endometriet till att bli mottagligt för implantation av det befruktade ägget. Hos den fertila, icke-gravida kvinnan insöndras progesteron från corpus luteum i ovarierna. . Progesteronkoncentrationen i blodet regleras bl.a. genom ett återkopplingssystem, där hypofysgonadotropinerna, framför allt LH, stimulerar sekretionen av progesteron samtidigt som en hög progesteronhalt hämmar frisättningen av gonadotropinerna. Under menstruationscykeln varierar insöndringen av Progesteron från ovarierna på ett karaktäristiskt sätt. Insöndringen är låg under den follikulära fasen för att kraftigt öka och nå ett maximum under lutealfasen. Detta maximum inträffar normalt 6-9 dygn efter ovulationen, motsvarande 7-11 dygn före efterföljande menstruation.

Om befruktning sker, fortsätter insöndringen av progesteron från corpus luteum under det tidiga skedet av graviditeten, för att senare (6:e-9:e graviditetsveckan), då corpus luteum tillbakabildas, insöndras av placenta. Efter förlossningen sjunker progesteronhalten snabbt till normal nivå.

Analysen används för att påvisa ovulation eller anovulation vid sterilitetsutredningar. Också vid menstruationsrubbningar, då funktionstiden hos corpus luteum kan bedömas.

Bedömning
Subnormala värden förekommer vid anovulatoriska cykler och vid bristande corpus-luteum-funktion. Förhöjda värden förekommer vid ofullständig placentaavgång efter en graviditet, vid mola hydatidosa och vid koriokarcinom .

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 130 µL.
Rör utan tillsats med röd propp accepteras som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.