P-Bilirubin, konjugerat

Publicerad: 2020-01-21 12:50 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Kapillär provtagning:
Om barnet ljusbehandlas, stäng av UV-lampan under provtagningen.
Blodförsörj gärna stickstället genom att värma upp det till ca. 42° C under 5-10 min. innan aktuell provtagning.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer Li-heparin m. gel art.nr. 5113 och tag minst till markeringen för 400 µL.
Ocentrifugerat prov förvaras ljusskyddat i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Hemolyserat prov analyseras ej.
Plasma förvaras ljusskyddat.
Plasma kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
30 dagarSaknas µmol/L
>30 dagar<5 µmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 109 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman