P(vB)-Glukos

Publicerad: 2021-05-19 14:51 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venöst blod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Provet blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 30 min.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

46,00kr (internt),56,12kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
1 dagarBarn 2,4-5,4 mmol/L
2 dagarBarn 2,9-5,2 mmol/L
6 dagarBarn 3,2-5,9 mmol/L
Vuxna och barn > 6 dagar 4,2-6,0 mmol/L