U-Cylindrar erytrocyter

Publicerad: 2015-03-16 13:46 av Ingela Lagström
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Färsk urin,
helst morgonurin, stickprov 10 mL.
Mittströmsprov rekommenderas.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
OBS! Analysen utförs endast dagtid( kontorstid)

Provtagning:

Rör plast, konisk botten
Volym: 15 mL

Artikelnr: 1458

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

26,00kr (internt),31,72kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0 antal/synfält
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Centrifugeras snarast. G-tal 500 i 5 min.
Mikroskopisk bedömning utföres snarast.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.