P-NT-proBNP

Publicerad: 2020-12-18 13:20 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod.

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 6 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses plasma -20° C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

174,00kr (internt),212,28kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<300 = Diagnostisk beslutsgräns ng/L
Gråzon: ng/L
<50 år 300-450 ng/L ng/L
50 år300-900 ng/L ng/L
>75 år300-1800 ng/L ng/L
0 dagar<12000 ng/L
2 dagar<12000 ng/L
3 dagar<6000 ng/L
11 dagar<6000 ng/L
12 dagarSaknas ng/L
30 dagarSaknas ng/L
<360 dagar<650 ng/L
<2 år<400 ng/L
<6 år<300 ng/L
<18 år<160 ng/L
75 år300-900 ng/L ng/L
×

Medicinsk Bakgrund

NT-proBNP:

Vid hjärtsvikt insöndras de natriuretiska peptiderna BNP (brain natriuretic peptide) och dess N-terminala form NT-proBNP till blodbanan på grund av distension av framförallt hjärtats kammare.

Bestämning av NT-proBNP ger möjlighet att utesluta hjärtsvikt, att utnyttja ekokardiografi mer kostnadseffektivt och att övervaka/optimera behandling av hjärtsvikt (se bedömning)(1).

Bedömning:
För att utesluta hjärtsvikt, rule out, har en nivå som ger ett högt negativt prediktivt värde och en hög känslighet rekommenderats.
Diagnostisk algoritm vid hjärtsvikt modifierad av Läkemedelsverket efter European Society of Cardiologys riktlinjer (5,6).


Beslutsgränser för användande av NT-proBNP

NT-proBNP

Referenser:
1. Labmedicin Skåne 2010-05-11.
5. http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrund%20hj%C3%A4rtsvikt.pdf
6. The Task force for the diagnosis and treatment of CHF of the European Society of Cardiology. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Eur Heart J 2005;26:115-40.
7. Maisel A et al. State of the art: Using natriuretic peptide levels in clinical practice. Eur J Heart Fail 2008;10:824-39
8. Januzzi JL et al. Am J Cardiol 2008;101(suppl):29A-38A.
9. Beslutsgränser för användande av NT-proBNP, Roche Diagnostics 2009-5.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 115 µL.
EDTA och NH-heparinrör accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Minsta plasmamängd 115 µL.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.