S-Ak, (IgG) TPO

Publicerad: 2020-12-03 09:08 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum är hållbart i väl förslutet primärrör i 3 dygn i 2-8 °C.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp
Avhällt serum är hållbart i 8 dygn i 2-8 °C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

42,00kr (internt),51,24kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<34 kIE/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 120 µL.
Gelrör med tillsats av Li-heparin accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Vid längre tids förvaring fryses serum -20° C.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.