P(vB)-Laktat

Publicerad: 2021-05-19 15:02 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venöst blod

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag med så lite stas som möjligt (max 1 min) och utan muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Provet blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.
Analys ska ske inom 30 min.

OBS!
Laktat rekommenderas inte genom kapillär provtagning då det ofta ger flertalet preanalytiska fel.

Provtagning:

Rör vakuum, mörkblå propp
Volym: 5 mL drar 4,0 mL
Tillsats: Na-heparin
Artikelnr: 2393

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

14,00kr (internt),17,08kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0,5-2,2 mmol/L
Gäller efter vila och fasta mmol/L