P-T4, fritt

Publicerad: 2020-12-16 14:10 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Intag av levotyroxin (T4) eller liotyronin (T3) kan påverka koncentrationen av tyreoideahormoner och TSH, varför rätt tolkning kräver standardiserade provtagningsbetingelser. Lämpligen bör T4, fritt därför tas före intag av läkemedel innehållande T4 och eller T3.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Prov hållbar 24 h i primärrör i kylskåpstemp.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Avskiljd plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses plasma -20° C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

18,00kr (internt),21,96kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
6 dagar11-32 pmol/L
90 dagar12-28 pmol/L
360 dagar12-26 pmol/L
5 år12-23 pmol/L
10 år12-22 pmol/L
19 år13-21 pmol/L
>19 år12-22 pmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Normalt sett kontrolleras sköldkörteln, tyreoidean, av hypofysens framlob som i sin tur kontrolleras av hypothalamus via ett ”feedback” system.
När nivån av hormonerna T3 (trijodtyronin) och T4 (tyroxin) i blodbanan sjunker för lågt påverkas hypotalamus till att producera mera av tripeptiden TRH (thyroid releasing hormone) som i sin tur stimulerar hypofysen att tillverka mera av hormonet TSH (thyreoideastimulerande hormon). På sköldkörteln finns TSH receptorer som känner av mängden TSH i blodbanan. T3 och T4 tillverkas och insöndras sedan från sköldkörteln i relation till mängden TSH. T4 är under normala förhållanden det dominerande hormonet från sköldkörteln, medan T3 insöndras i små mängder. Normalt bildas större delen av T3 i blodet genom dejodering av T4 i perifera organ, framför allt i lever och skelettmuskel. T3 och T4 transporteras bundna till tyroxinbindande globulin (TBG), transtyretin (tyroxinbindande prealbumin) och albumin. T3 är det hormon som svarar för den biologiska effekten, medan T4 tjänar som en cirkulerande transportform och som en buffert för T3 produktionen.
Bara en bråkdel av T4, 0,02 %, finns i den fria biologiskt aktiva fraktionen (fritt T4). Av T3 är 0,3 % fritt. S-T4 och S-T3 påverkas därför av tillstånd som påverkar proteinkoncentrationen bl. a. graviditet, östrogenbehandling, leversjukdom och läkemedel. Därför väljer de flesta laboratorier i Sverige att mäta den biologiskt aktiva fraktionen, dvs. fritt T4 (S-T4, fritt) och fritt T3 (S-T3, fritt). S-TSH, S-T4, fritt och S-T3, fritt används vid utredning och behandling av misstänkt sköldkörtelsjukdom eller vid misstanke på hypothalamus eller hypofyssjukdom.

Bedömning Bedömning sker ofta tillsammans med TSH och ibland T3, fritt.
Förhöjt fT4 ses vid:
Hypertyreos, tyreotoxikos (Graves sjukdom, multinodös toxisk struma, toxiskt adenom) (lågt TSH, högt T3, fritt).
Tyreoiditer under utsvämningsfasen (destruktionstyreoidit, subakut tyreoidit, tyst tyreoidit) (lågt TSH, högt T3, fritt).
För mycket levaxin, översubstitution, tyreotoxicosis factitia (lågt TSH, högt T3, fritt)

Mera ovanligt vid:
Tyreoideahormonresistens (Då är även TSH och fT3 höga).
Non-thyroidal illness, kan ge bild med lätt förhöjt fT4 och sänkt fT3 och TSH.
Analytisk interferens pga antikroppar som stör analysen.

Lågt fT4 ses vid:
Primär hypotyreos (Sköldkörteln tillverkar ej tillräckligt med hormon pga. Skada, då även ofta lågt T3, fritt som dock sjunker senare än T4, fritt, TSH är förhöjt)
Sekundär hypotyreos (Låg stimulering från hypofys pga. hypofysinsufficiens och lågt TSH)
Mera ovanligt:
Grav allmänsjukdom (NTI)

Sammanställt av Martin Carlsson 060327

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 115 µL.
SST-rör accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Vid förvaring >7dygn fryses plasma - 20° C.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.
OBS! Se larmgränslista.