S - ACE(Angiotensin converting enzym)

Synonymer: S-Angiotensinkonvertas, Angiotensin I-convertering enzym, ACE

Csv - ACE(Angiotensin converting enzym)

Synonymer: Angiotensin Converting Enzyme, Cerebrospinalvätska, Likvor, Spinalvätska, ACE

B - ACE-genotyp (I/D)

Synonymer: Angiotensin I-converting enzym (ACE) genotyp

P - Aceton

Synonymer: Alkohol

S - Acetylkolinreceptor,ak(IgG)

Synonymer: acetylcholinreceptor; MuSk-ak; myasteni

S - Aciklovir

Synonymer: Acyklovir; Geavir; Valaciklovir; Valtrex; Zovirax; CMMG

P - ACTH

Synonymer: Adrenokortikotropt hormon; Kortikotropin

fPt - ACTH-stimulering, Synacthentest

Synonymer: Synacthentest, Adrenokortikotropt hormon(ACTH)-stimulering, ACTH-stimulering

P - Acylkarnitin

Synonymer: Acylkarnitinprofil, betaoxidationsdefekter, karnitinbrist, organiska acidurier

P - ADAMTS13 protein och ak

Synonymer: ADAMTS13

S - Ak IgE Ara h 2 Jordnöt

Synonymer: Allergi; Födoämnen; Jordnöt

S - Ak IgE Ara h 8 Jordnöt

Synonymer: Allergi; Födoämnen; Jordnöt

S - Ak IgE Bigift

Synonymer: Allergi; Insekter

S - Ak IgE Björk

Synonymer: Allergi; Betula; Luftvägsallergi

S - Ak IgE Burfåglar

Synonymer: Allergi; Burfåglar; Undulat; Papegoja; Fink; Parakit

S - Ak IgE Cor a 1 Hasselnöt

Synonymer: Allergi; Födoämnen; Hasselnöt

S - Ak IgE Cor a 14 Hasselnöt

Synonymer: Allergi; Födoämnen; Hasselnöt; Cor a 14

S - Ak IgE Cor a 8 Hasselnöt

Synonymer: Allergi; Födoämnen; Hasselnöt

S - Ak IgE Cor a 9 Hasselnöt

Synonymer: Allergi; Födoämnen; Hasselnöt; Cor a 9

S - Ak IgE Derm.Pteronyssinus

Synonymer: Allergi; Kvalster; Luftvägsallergi; Ak IgE Derm.Pterinyssinus

S - Ak IgE Desinfektionsmedel

Synonymer: Allergi; Yrkesallergen; Yrkesallergi; Etylenoxid; Ftalsyreanhydrid; Formaldehyd; Formalin; Kloramin T

S - Ak IgE Fisk

Synonymer: Allergi, Födoämnen, Fisk (Torsk)

S - Ak IgE Födoämnen

Synonymer: IgE Födoämnen (screen), Äggvita, Mjölk, Fisk(Torsk), Vete, Sojaböna, Jordnöt, Allergi, Ak IgE Födoämnesallergi

S - Ak IgE Getinggift

Synonymer: Allergi; Insekter

S - Ak IgE Gråbo

Synonymer: Allergi; Luftvägsallergi; Artemisia vulgaris

S - Ak IgE Hasselnöt

Synonymer: Allergi; Födoämnen

S - Ak IgE Hund

Synonymer: Allergi; Djur; Luftvägsallergi

S - Ak IgE Häst

Synonymer: Allergi; Djur; Luftvägsallergi

S - Ak IgE Isocyanat

Synonymer: Allergi, Yrkesallergen, Yrkesallergi, TDI, MDI, HDI, Ftalsyreanhydrid, pax5

S - Ak IgE Jordnöt

Synonymer: Allergi, Födoämnen

S - Ak IgE Kanin

Synonymer: Allergi; Gnagare; Djur

S - Ak IgE Katt

Synonymer: Allergi; Djur; Luftvägsallergi

S - Ak IgE Latex

Synonymer: Allergi; Yrkesallergen; Yrkesallergi

S - Ak IgE Luftvägsallergi

Synonymer: IgE Luftvägsallergi (screen), Timotej, Gråbo, Björk, Katt, Häst, Hund, Mögel, Kvalster, Phadiatop, Allergi

S - Ak IgE Mandel

Synonymer: Allergi; Födoämnen

S - Ak IgE Marsvin

Synonymer: Allergi; Gnagare

S - Ak IgE Mjölk

Synonymer: Allergi, Födoämnen

S - Ak IgE Mögelarter

Synonymer: Penicillium; Cladosporium; Aspergillus; Alternaria; Mögel; Allergi

S - Ak IgE Penicil G

Synonymer: Allergi, Läkemedel, PcG, c1Peng, c1peng

S - Ak IgE Penicil V

Synonymer: Allergi, Läkemedel, PcV, c2penv, c2Penv

S - Ak IgE Räka

Synonymer: Allergi; Skaldjur; Födoämnen

S - Ak IgE Sojaböna

Synonymer: Allergi, Födoämnen

S - Ak IgE Timotej

Synonymer: Allergi; Luftvägsallergi

S - Ak IgE Vete

Synonymer: Allergi, Födoämnen

S - Ak IgE Äggvita

Synonymer: Allergi, Födoämnen

S - Ak, (IgG) TPO

Synonymer: Antikroppar mot tyreoperoxidas, anti-TPO

P - Ak, hf Mononukleos

Synonymer: Antikroppar mot mononukleos; Mononukleos; EBV; Epstein Barrvirus

S - Ak, IgA Transglutaminas

Synonymer: Celiakidiagnostik; Transglutaminas

S - Ak,IgG Deamiderat Gliadin

Synonymer: Celiakidiagnostik; DGP

S - Ak,IgG Transglutaminas

Synonymer: Celiakidiagnostik; Transglutaminas

S - Akutfasproteiner

Synonymer: Albumin, alfa1-Antitrypsin, Orosomucoid, Haptoglobin, CRP

P - ALAT(Alaninaminotransferas)

Synonymer: Alaninaminotransferas, Transaminaser, Aminotranferas

P - Albumin

Synonymer: P-Alb, Protein

tU - Albumin

Synonymer: tU-Alb

Asc - Albumin

Synonymer: Ascitesvätska-Albumin

Bukdialys - Albumin

Synonymer:

Pleu - Albumin

Synonymer: Pleuravätska-Albumin

U - Albumin

Synonymer:

Csv - Albumin Laktat Celler Meningit Encefalit Demens MS

Synonymer: Csv, Likvor, Lumbalpunktion, Spinalvätska, Cerebrospinalvätska, Csv-Utseende före centrifugering, Csv-Utseende efter centrifugering, Csv-Erytrocyter, Csv-Leukocyter totalt, Csv-Leukocyter poly, Csv-Leukocyter mono, Albumin, Laktat, Celler, Sp, Albumin,Laktat,Celler

tU - Albumin, mikro

Synonymer: Mikroalbumin

S - Albumin, nef (Akutfasproteiner)

Synonymer: Akutfasproteiner

U - Albumin/Kreatinin kvot

Synonymer: alb/krix

Pt(U) - Aldosteron

Synonymer:

S - Aldosteron

Synonymer: Steroidhormon

S - Alfa1-Antitrypsin (Akutfasproteiner)

Synonymer: AAT, Akutfasproteiner

S - alfa1-Fetoprotein(AFP)

Synonymer: alfa-Fetoprotein; alfa-feto-protein; fetoprotein; feto-protein; AFP

B - alfa-Galaktosaminidas(Lkc)

Synonymer: alfa-N-acetylgalaktosaminidas

B - alfa-Galaktosidas ak

Synonymer:

B - alfa-Galaktosidas(leukocyter)

Synonymer:

S - Alkaliskt fosfatas isoenzymer

Synonymer: ALP isoenzymer, ALP-isoenzymer, Alkakiskt fosfatas isoenzymer, isoenzymer

S - Alkaliskt fosfatas,placentatyp

Synonymer: PLAP; Placentärt alkalisk fosfatas, tumörmarkör; ALP,placentatyp; Placenta-alkalisk-fosfatas; Fosfatas,alkaliskt,placentatyp

P - Alkoholer (Aceton Etanol Isoprop Metanol)

Synonymer:

S - Allergenspecifika IgG ak mot mögel och fjädrar

Synonymer: Precipiterande ak, Precipiterande antikroppar, Duva, Papegoja, Undulat, Mögelpanel, Specifika IgG-antikroppar, Allergisk alveolit (IgG)

S - Allergen-specifikt IgE(allergena komponenter)

Synonymer: Allergena komponenter, Jordnöt,rAra h 1,3,9, rAra h 1,3,9, rArah 1,3,9, rTri a 19 Omega-5 Gliadin vete, rTria 19 Omega 5 Gliadin vete, ISAC, ImmunoCAP, Cashewnöt, Pistasch, Valnöt, Paranöt

P - ALP(Alkaliska fosfataser)

Synonymer: P-Alkaliska fosfataser, P-Fosfatas, alkalisk, P-ALP

S - Alprazolam

Synonymer: Xanor

S - Aluminium

Synonymer: spårmetall

U - Amfetaminer

Synonymer: Amfetamin, Metamfetamin

P - Amikacin

Synonymer: Biklin, Aminoglykosider

U - Aminolevulinat (ALA)

Synonymer: ALA, Bly, Porfyri, U-5-Aminolevulinat

P - Aminosyror

Synonymer: Tyrosin, Fenylalanin, Tryptofan

U - Aminosyror

Synonymer: aminosyror

Csv - Aminosyror

Synonymer: aminosyror

Amn - Aminosyror

Synonymer: aminosyror

fP - Aminosyror,kvantitativt

Synonymer: Tryptofan; Aminogram; Argininosuccinat; Fenylalanin; Homocitrullin; Ornitin; Oxoprolin-5; Tyrosin

P - Amitriptylin

Synonymer: Saroten; Tryptizol; Tricykliska; Antidepressiva; Amitryptilin

P - Ammoniumjon

Synonymer: P-Ammoniak

S - Amylas(makro/saliv)

Synonymer: isoamylas, iso-amylas

Amyloidosscintigrafi

Synonymer:

S - Amyloidprotein A(SAA)

Synonymer: SAA

U - Anabola androgena steroider

Synonymer: U-Anabola steroider

S - Anaplasma serologi

Synonymer: ehrlichia, phagocytophilum

S - ANCA-antikroppar

Synonymer: ANCA, anca, PR3, GBM, MPO, Glomerulärt basalmembran, Myeloperoxidas, Proteinas, Uppföljning

B - Andel omogna trombocyter (B-IPF)

Synonymer: IPF

S - Androstendion(ASD)

Synonymer: ASD

S - anti-Aquaporin4

Synonymer: ak-Aquaporin 4

P - Antifaktor Xa, LMWH

Synonymer: LM-Heparin, Faktor Xa

Csv - Anti-Gangliosider

Synonymer: GM1; asialoGM1; GM2; GD1a; GD1b; GQ1b; IgG/IgM; Guillan Barre´; Neuropati

S - Anti-Gangliosider

Synonymer: GM1; asialoGM1; GM2; GD1a; GD1b; GQ1b; IgG/IgM; Guillan Barre´; Neuropati

S - anti-IFN beta

Synonymer: IFN-ßbindande antikroppar; IFN-betabindande antikroppar; antikroppar mot Interferon Beta; IFNbeta; neutraliserande antikroppar mot Interferon Beta

S - anti-Intrinsic factor

Synonymer: INF, Intrinsic factor, ak-Intrinsic factor

HLA - antikroppar, panelreaktiva

Synonymer: HLA-antikroppar

S - Anti-MAG

Synonymer: Guillan Barre´; Neuropati

Csv - Anti-MAG

Synonymer: Guillan Barre´; Neuropati

S - anti-Müller Hormon (AMH)

Synonymer: AMH, Muller Hormon, Myller Hormon

S - Anti-Sulfatid IgM

Synonymer: Guillan Barre´; Neuropati

Csv - Anti-Sulfatid IgM

Synonymer: Guillan Barre´; Neuropati

P - Antitrombin

Synonymer: P-AT; AT; ATIII

F - Antitrypsin

Synonymer: alfa1-Antitrypsin, a1-Antitrypsin

P - Apixaban

Synonymer:

P - Apo B/Apo A-1 kvot

Synonymer: P-Lipider; Lipider; ApoA-1; ApoA1; ApoB; Apo-B

P - Apolipoprotein A-1(P-ApoA1)

Synonymer: P-Lipider; Lipider; ApoA-1; ApoA1

P - Apolipoprotein B(P-ApoB)

Synonymer: P-Lipider; Lipider; ApoB; Apo-B

B - Apolipoprotein B,DNA-diagnostik

Synonymer:

fS - Apolipoprotein E

Synonymer: Apo E

P - APT-tid

Synonymer: APTT, P-Aktiverad partiell tromboplastintid

Arbetsprov

Synonymer: arbetsekg, kärlkramp, coronarinsufficiens, ekg, hjärta, hjärtundersökning, arbetsförmåga

fPt - Arginin-Insulin-stimuleringstest(belastning)

Synonymer: Arginin-Insulinbelastning

S/P - Aripiprazol

Synonymer: Abilify; Aripiprazol; Dehydro-aripiprazol; Dehydroaripiprazol

B - Arylsulfatas A, Lkc-

Synonymer: metakromatisk leukodystrofi

P - ASAT(Aspartataminotransferas)

Synonymer: P-Aspartataminotransferas

Asc - Ascitesvätska celler

Synonymer: Asc-Utseende före centrifugering, Asc-Erytrocyter, Asc-Leukocyter poly, Asc-Leukocyter mono

S - Aspergillus-antikroppar/antigen

Synonymer: svamp, galaktomannan

Atypiska luftvägsbakterier

Synonymer: legionella pneumophila, chlamydophila psittaci, chlamydophila pneumoniae, atypisk pneumoni

Autoklavkontroll

Synonymer: