Csv-Albumin, Laktat, Celler, Meningit, Encefalit, Demens och MS

Publicerad: 2023-11-16 20:00 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska

Vid stickblödning bör den första mL kasseras.
I Cosmic görs en beställning och en etikett skrivs ut.
Fyll röret helt, gärna 2 mL cerebrospinalvätska i röret.

Om flera rör tas vid samma tillfälle använd gärna rör 3 till dettta analyspaket.
Detta för att minska risk för kontamination av erytrocyter från insticket.

Tidpunkt för provtagning skall anges.

För ytterligare information:
Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
Csv-Erytrocyter
Csv-Utseende före centrifugering
Csv-Utseende efter centrifugering
Csv-Leukocyter totalt
Csv-Leukocyter poly
Csv-Leukocyter mono
Csv-Albumin
Csv-Laktat

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Hantering:

Provet lämnas omedelbart och personligen på laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa inom 30 minuter. Skicka ej i rörpost.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

128,00kr (internt),156,16kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

Information hämtad från (dokument):

Celler (Csv-), Sysmex XN-1000, Dok-ID 179033     Version: 2.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Csv-Celler skall analyseras inom 1h.
Csv-Leukocyter skall räknas på sista röret.
Csv-Erytrocyter: Räkning på samtliga rör kan skilja en stickblödning från en intrakraniell blödning.
Före analys av Albumin och Laktat ska rören centrifugeras. G-tal 1500 i 10 min.
Albumin kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp. Laktat kan förvaras 2 h i rumstemp. och 1 dygn i kyskåpstemp.
OBS! Rören får aldrig hällas ihop.
Centrifugerad, avskiljd cerebrospinalvätska förvaras 1 vecka i kylskåpstemp. för eventuell tilläggsbeställning.

Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.