Csv-Albumin Laktat Celler

Publicerad: 2019-12-05 13:02 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska
För uteslutande av stickblödning tag 3 rör.
I Cosmic skall endast en remiss beställas. 3 identiska etiketter skrivs ut automatiskt (samma lid.nr). OBS! Märk varje rör med etikett och ange provtagningsordning med märkpenna (prov1, prov 2, prov 3). Gäller även kemiremiss (art.nr 6299).
Tag minst 1 mL cerebrospinalvätska i vardera rör.

Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas omedelbart och personligen på laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa. Skicka ej i rörpost.

För ytterligare information:
Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)


Önskas även spektrofotometri gäller beställningsgrupp se länk:
Csv-Spektrofotometri Albumin Laktat Celler
För mer information se analyser som ingår i gruppen.
Csv-Utseende före centrifugering
Csv-Utseende efter centrifugering
Csv-Erytrocyter prov 1
Csv-Erytrocyter prov 2
Csv-Erytrocyter prov 3
Csv-Leukocyter totalt
Csv-Leukocyter poly
Csv-Leukocyter mono
Csv-Albumin
Csv-Laktat

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

216,00kr (internt),263,52kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Csv-Celler skall analyseras inom 1h.
Csv-Leukocyter skall räknas på sista röret.
Csv-Erytrocyter: Räkning på samtliga rör kan skilja en stickblödning från en intrakraniell blödning.
Före analys av Albumin och Laktat ska rören centrifugeras. G-tal 1500 i 10 min.
Albumin kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp. Laktat kan förvaras 2 h i rumstemp. och 1 dygn i kyskåpstemp.
OBS! Rören får aldrig hällas ihop.
Centrifugerad, avskiljd cerebrospinalvätska förvaras 1 vecka i kylskåpstemp. för eventuell tilläggsbeställning.

Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.