Csv-Anti-MAG

Publicerad: 2014-11-10 15:02 av Ingela Lagström
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Utförare:

Wieslab analys AB
Wieslab AB, Box 50117, Lundavägen 151
20211 MALMÖ
Tel: 040-53 76 60 Fax. 040-43 28 90

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sambeställning av Antikroppar mot Gangliosider, MAG, Sulfatid IgM (0,5 mL/analys) Provtagning/hantering se Wieslabs remiss.
Sändes fryst i kolsyreis.