P-Amikacin

Publicerad: 2019-10-23 13:55 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g (rumstemperatur).
Plasma är hållbart 5 dygn i kyl samt 4 veckor i frys (-20 °C).
Ocentrifugerat prov i Li-heparinrör med gel, är hållbart i kyl i 5 dygn

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g (rumstemperatur).
Plasma är hållbart 5 dygn i kyl samt 4 veckor i frys (-20 °C).
Ocentrifugerat prov i Li-heparinrör med gel, är hållbart i kyl i 5 dygn