Asc-Ascitesvätska celler

Publicerad: 2021-05-28 11:00 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ascitesvätska
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).

Vid samtidig beställning av Pleu-Albumin tas även 1 rör med mörkblå propp, Na-heparin, art.nr. 2393.
Begärs laktat ska ett rör med Na-heparin-fluorid-tillsats användas, art nr 2981.
Ascitesvätska taget i hepariniserat rör accepteras också som provmaterial men endast för cellräkning.

Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Koagulerat prov analyseras ej.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.För mer information se analyser som ingår i gruppen.
Asc-Utseende före centrifugering
Asc-Erytrocyter
Asc-Leukocyter poly
Asc-Leukocyter mono
Asc-Leukocyter totalt

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

111,00kr (internt),135,42kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys
×

Medicinsk Bakgrund

Bedömning
Cellhalt och proteinkoncentration vid transcellulära vätskor beror på sjukdomsmekanismen. Vid inflammatoriska processer och tumörer ses ofta en ökad kapillär permeabilitet. Detta medför att vätskan som läcker ut har en proteinhalt som liknar den i plasma och kan även ha ett ökat antal celler. Sådan vätska benämns exsudat. Vid ett avflödeshinder som orsak till ett ökat vätskeurträde då kapillärerna har väsentligen normal permeabilitet är proteinkoncentrationen relativt låg (<25 g/L). Denna typ av vätska benämns transudat. Exsudat innehåller också vanligtvis ett ökat antal celler till skillnad från transudat.

Förekomst av segmenterade leukocyter > 1,0 x 10E9/L talar starkt för bakteriell infektion

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Koagulerat prov analyseras ej.
Minsta ascitesvätskemängd 200 µL för räkning av celler.
Asc-Celler ska analyseras snarast(1 h).
Ascitesvätska taget i EDTA-rör alt. Na-heparinrör accepteras som provmaterial.