Csv-ACE(Angiotensin converting enzym)

Publicerad: 2019-10-10 11:25 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min
Avskiljes därefter till nytt rör (polypropen) mictotube art.nr.11095 alt. urionodlingsrör art.nr. 102308.
Cerebrospinalvätskan fryses inom 4h -20C. Sändes fryst i kolsyreis.

Vid kvotberäkning

Om kvoten mellan S- och Csv-ACE ska beräknas tas samtidigt ett venprov gelrör, gul propp
Centrifugeras inom 4 timmar, serum överförs till nytt rör och fryses.
Sändes fruset tillsammans med cerebrospinalvätska till Karolinska Universitetslaboratoriet.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov som inte når mottagaren inom 24 h sändes fryst i kolsyreis.