P-Aceton

Publicerad: 2021-10-20 07:03 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Använd ej alkolholhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Avhälld plasma hållbart 7 dygn vid 2 till 8 °C.

Utförare:

Analysfrekvens:

På begäran

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1 mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 100 µL.