S-Aceton

Publicerad: 2017-06-12 08:47 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Använd ej alkolholhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet kogulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm plasma kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

På begäran

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1 mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 100 µL.
SST- rör och accepteras också som provmaterial.
V-vik: Li-Heparinrör accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. se gällande metodbeskrivning.
Centrifugerat, avskiljt serum förvaras alltid 1 vecka för ev. tilläggsbeställning.