P-Aceton

Publicerad: 2024-01-09 08:03 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Använd ej alkolholhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 timmar.

Kan ej beställas enskilt, ingår i grupp med
P-Etanol
P-Isopropanol
P-Metanol

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 timmar. G-tal 2000 i 10 min.
Avhälld plasma hållbart 7 dygn vid 2 till 8 °C.

Utförare:

Analysfrekvens:

På begäran

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

Alk2143-K, Dok-ID:178995     Version: 1.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 100 µL.