B-Andel omogna trombocyter (B-IPF)

Publicerad: 2020-06-08 08:57 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod.

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används MAP-rör (microtainerrör) EDTA art.nr. 5112. Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod hållbart ii kylskåpstemp upp till 1 dygn.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

70,00kr (internt),85,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
180 dagar2,0-6,8 %1,3-6,8 %
1 år1,4-3,8 %1,4-4,5 %
5 år1,1-3,6 %1,0-3,6 %
11 år1,0-4,9 %1,0-4,7 %
17 år1,6-6,1 %1,4-6,4 %
>17 år1,3-9,0 %1,3-9,0 %
×

Medicinsk Bakgrund

Andel omogna trombocyter, B-IPF
Analysen har ett värde vid utredning av trombocytopeni där andelen omogna trombocyter återspeglar benmärgens trombopoes. Analysen kan således vara av nytta såväl i diagnostik som uppföljning av tillstånd som ITP, TTP, HUS och blödning. I dessa fall ses ökad omsättning av trombocyter och där B-IPF kan vara förhöjt. Sänkta nivåer kan däremot ses vid benmärgshämning såsom vid aplastisk anemi och vid läkemedelsinducerad myelosuppression, t.ex. efter kemoterapi. I viss mån är även B-IPF prognostiskt, exempelvis kan B-IPF normaliseras omkring 1-2 dygn före ökningen av trombocytantalet vilket kan vara av värde vid ställningstagande till trombocyttransfusion.