Sök och kombinera med text och avdelning eller filtrera sökresultat efter bokstav


Alla | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 0-9


Asc - Laktat

Synonymer: Ascitesvätska-Laktat

Ledv - Laktat

Synonymer: Synovialvätska-Laktat

Pleu - Laktat

Synonymer: Pleuravätska-Laktat.

aP - Laktat

Synonymer: Mjölksyra

vP - Laktat

Synonymer: Mjölksyra

S - Laktatdehydrogenas, isoenzymer(LD)

Synonymer: LD isoenzymer, LD-isoenzymer, LD-iso, isoenzymer

P - Lamotrigin

Synonymer: Lamictal, Labileno, Lamanticon, Lamonal, Lamopharm, Lamoscope, Vimal

Pleu - LD

Synonymer: Pleuravätska-LD

P - LD(P-Laktatdehydrogenas)

Synonymer: Laktatdehydrogenas, LD

P - LDL-kolesterol

Synonymer: P-Lipider, P-Kolesterol, P-HDL-kolesterol, P-Triglycerider

Ledvätska celler

Synonymer: Synovialvätska, Ledvätska-Celler, Sy-Celler, Ledv-Utseende före centrifugering, Ledv-Leukocyter totalt, Ledv-leukocyter mono

U - Legionella antigen

Synonymer: legionella

B - Leukocytantikroppsscreening

Synonymer: Leukocytagglutionationstest, Leukocytantikroppar

B - Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)

Synonymer: B-LPK, B-Vita blodkroppar, Blodstatus

S/P - Levetiracetam

Synonymer: Keppra

S - LH

Synonymer: S-Hormoner; Luteiniserande hormon; Lutropin; Gonadotropiner; LH

S/P - Linezolid

Synonymer: Zyvoxid

P - Lipoprotein(a)

Synonymer: Lp(a)

S - Litium

Synonymer: S-Li, Lithionit

B - Lkc- SLCO1B1,genotyp(DNA)

Synonymer: Statinbehandling; DNA; SLCO1B1; Pt(Lkc)- SLCO1B1, genotyp

S - Lorazepam

Synonymer: Temesta

Luftvägspanel 17 agens

Synonymer: Luftvägspanel

Lumbalpunktion(Analysval)

Synonymer: Lumbalpunktion; Lumbalvätska; Spinalvätska; Csv; Cerebrospinalvätska; Likvor; Sp; Meningit; Subarachnoidalblödning; Neuroborrelios; Encefalit; Herpes zoster; Varicella zoster; Enterovirus; ALS; Borrelia

Lungscintigrafi perfusion

Synonymer: Lungemboli, lunga

Lungscintigrafi ventilation

Synonymer: lungemboli, lunga

P - Lupus-antikoagulans

Synonymer: LA1, LA2, DRVVT

B - Lymfocyter, COVID-19

Synonymer: B-Lymfocyter, COVID-19, B-Celler

B - Långkedjade fettsyror

Synonymer: VLCFA, C26:0, C24:0/C22:0, C26:0/C22:0

LångtidsEKGregistrering (LTER)

Synonymer: arytmier, arytmidiagnostik, bandspelare, bandspelarekg, svimning, LTER, 24 h, yrsel