Sök och kombinera med text och avdelning eller filtrera sökresultat efter bokstav


Alla | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 0-9


S - Valproat

Synonymer: S-Valproinsyra; Absenor; Ergenyl; Orfiril

S - Vancomycin

Synonymer: Vancocin, Vancomycin, Vancoscand, Vankomycin

Ejak - Vasektomiundersökning

Synonymer: Spermaanalys, Spermieanalys, Spermatozoer, Ejak-Spermier rörliga, Ejak-Spermier orörliga

fP - Vasopressin

Synonymer: ADH; antidiuretiskt hormon

S - Venlafaxin

Synonymer: Efexor, Desmetylvenlafaxin

Ventrikeltömningsscintigrafi

Synonymer: scint, magsäck, ventrikel

B - Verapamil

Synonymer: Isoptin, Tarka

Vilo-EKG

Synonymer: EKG, hjärta, hjärtundersökning, elektrokardiografi

fP - VIP

Synonymer: P-Vasoaktiv intestinal peptid

F - Viral gastroenterit

Synonymer: Calicivirus, Norovirus, vinterkräksjukan, Sapovirus, Astro, Adeno, Rota

tU - VMA/Krea

Synonymer: 4-Hydroxy-3-metoxymandelat/Krea, tU-HMM, HMM, Vanillinmandelat

P - von Willebrand faktor:RIPA

Synonymer: vWillebrandF:RIPA, RIPA