U-Amfetaminer

Publicerad: 2021-01-15 12:43 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Om fler analyser önskas ange detta på remissen.
1 rör räcker till flera analyser.
OBS!
Verifikation utföres alltid vid positiv screen.

Remiss:

Rättsmed.verket Linköping alt. provtagn.underlag via Cosmic

Utförare:

Rättsmedicinalverket i Linköping
Rättsmedicinalverket avd för rättsgenetik och rättskemi, Box 1531
58115 LINKÖPING
Tel: 010-483 41 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urin kan förvaras upp till 1 vecka i kylskåpstemp.
1 rör räcker till flera analyser.
Ska postbefodras så att det ankommer RMV nästkommande dag
Sändes mån-tors.

OBS!
Verifikation utföres alltid vid positiv screen.
Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50 alt 013-25 21 00