P-Ammoniumjon

Publicerad: 2024-01-18 18:27 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS!
Beställaren tar alltid telefonkontakt med laboratoriet minst 1h före provtagning.

Undvik rökning minst 1 h före provtagning.

OBS!
Prov ska tas i iskylt rör och transporteras kylt i isbad till laboratoriet inom 15 min för kylcentrifugering. Isbadet bereds genom att isbitar och vatten blandas i ett kärl. Provröret får inte ställas i ett kärl med endast isbitar utan vatten.

Tag helst utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.

Prov taget i microtainerrör EDTA: Fyll röret till den övre markeringen eller minst 500 µL, blanda och placera röret i en plastpåse som försluts. Prov i plastpåse förvaras och transporteras i isbad till laboratoriet för centrifugering så fort som möjligt.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Direkt efter provtagning måste provet förvaras och transporteras på isbad till laboratoriet för centrifugering i kyld (4° C) centrifug så fort som möjligt.
Kylcentrifugeras i +4° C inom 15 min. G-tal 2500 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör hållbart 30 min i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 30 min i rumstemperatur, 2 timmar i 2 - 8 ºC och 3 dagar ≤ -18 ºC.
Analys utföres genast när provet nått rumstemp.
Hemolyserat prov analyseras ej.
Ev.prover från HC: Sänd plasman fryst till laboratoriet inom 24 h.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

265,00kr (internt),323,30kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
>18 år11 - 32 µmol/L
18 år<50 µmol/L
0-2 veckor< 90 µmol/L

Information hämtad från (dokument):

Ammoniumjon (P-) DokID 204915     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Ammoniak bildas vid nedbrytningen av proteiner, urea och glutamin och föreligger vid fysiologiskt pH som ammoniumjon (NH4 +). Den största ammoniakproduktionen sker i magtarmkanalen av tarmbakterier och ammoniumjoner elimineras via ureabildning i levern. Urea utsöndras därefter i urinen. Ammoniumjonen är toxisk för bl a CNS och förhöjda nivåer av plasma-ammoniak kan ge återkommande perioder av funktionsstörningar i hjärnan (1, 2).
Bedömning

Förhöjd halt ses ffa vid leversvikt. Förhöjd halt ses även vid utveckling av portal kollateralcirkulation (kan vara medfödd, orsakad av levercirros eller portalventrombos) eftersom ammoniumrikt blod då går ut i systemcirkulationen. Ökade nivåer ses dessutom till följd av intag av vissa läkemedel (ffa Valproat). Hyperammonemi hos spädbarn kan vara tecken på nedärvda defekter i de metabola vägarna i ureacykeln. Utlösande faktorer till hyperammonemi vid defekter i omsättningen av urea och aminosyror kan vara ökad proteinkatabolism, parenteral nutrition, gastrointestinala blödningar, sepsis och infektioner orsakade av ureasproducerande bakteria (t.ex. P.mirabilis, E.coli, Klebsiella) (2).

Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 408-412.
2. Avash Kalra and J. P. Norvell. Cause for Confusion: noncirrhotic Hyperammonemic encephalopathy.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 118 µL.
Provinlämn. och allm.kemi meddelas efter att beställaren tagit telefonkontakt med laboratoriet om planerad provtagn.
OBS! Centrifugen ska vara kyld till +4° C när provet anländer till laboratoriet.