B-alfa-Galaktosidas ak

Publicerad: 2021-02-24 19:17 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Provtagningsanvisning
GÖTEBORG

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras i rumstemp.
Sändes med Ess-brev inom 24 h må-tors.
Vid frågor kontakta Neurokemiska laboratoriet, Mölndal,
telefon 031-343 00 25.