fPt-ACTH-stimulering, Synacthentest

Publicerad: 2023-08-28 12:11 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

fPt-ACTH-stimulering, Synacthentest utförs på vårdavd./mott.
Se provtagningstider under rubriken Medicinsk bakgrund
Prov för S-Kortisol och P-ACTH tas på patienten.


För information om dessa analyser se nedan:
P-Kortisol
P-ACTH

Utförare:

Ackreditering:

Nej


×

Medicinsk Bakgrund

Vid utredning av binjurebarksinsufficiens utförs ofta s.k. kort Synachtentest. Vid undersökningen tas prover för S-Kortisol och P-ACTH omedelbart före injektionen, sedan ges Synachten 0,25 mg intramuskulärt. Blodprover tas för analys av S-Kortisol efter 30 och 60 min. Om värdet för plasmakortisol 30 minuter efter injektion av Synacthen överstiger 500 nmol/l och ökningen varit minst 200 nmol/l tyder detta på att binjurebarkfunktionen är normal.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

På remissen ska förutom Synacthentest tydligt anges vilka analyser som ska utföras.
Prov för S-Kortisol och P-ACTH tas vid Synacthentest.
Provtagningstider för testet läs under rubriken medicinsk bakgrund.