B-Apolipoprotein B,DNA-diagnostik

Publicerad: 2021-03-10 12:23 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
Sök "Apo B genotypning" i de Karolinska provtagningsanvisningar.

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge
Provinlämningen C1-72, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Vanlig post inom 3 dygn. Därefter fryst i kolsyreis.