S-ACE(Angiotensin converting enzym)

Publicerad: 2021-04-09 13:35 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic eller önskar skicka till annan utförare, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic", där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas.

OBS!

Vid önskemål om kvotberäkning mellan S-ACE och Csv-ACE, beställs inte S-ACE i Cosmic lokala analyser utan gör beställningen på en konsultremiss (art. nr. 6458). Proverna sänds båda till Karolinska US

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Avskiljt serum hållbart minst 5 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring ska serum avskiljas och frysas -20°C.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kvittera, registrera ”Skickad” och skriv ut remiss för extern analys.

Vid kvotberäkning

Om kvoten mellan S- och Csv-ACE ska beräknas tas samtidigt ett venprov gelrör, gul propp
Centrifugeras inom 4 timmar, serum överförs till nytt rör och fryses.
Sändes fruset tillsammans med cerebrospinalvätska till Karolinska Universitetslaboratoriet.