P-ALAT(Alaninaminotransferas)

Publicerad: 2023-11-10 10:36 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbar 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbar 3 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 º C och >7 dygn i ≤ -18 ºC

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
7 dagarSaknas Saknas
8 år<0,39 µkat/L<0,53 µkat/L
18 år<0,69 µkat/L<0,69 µkat/L
>18 år<1,1 µkat/L<0,75 µkat/L

Information hämtad från (dokument):

ALAT (P-Alaninaminotransferas) DokID 201537     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Aminotransferaser är enzymer som katalyserar överförandet av en aminogrupp från en aminosyra till en ketosyra, varvid den senare övergår till aminosyra och den ursprungliga aminosyran till ketosyra. Medan alaninaminotranseras (ALAT) framför allt finns i hepatocyterna finns aspartataminotransferas (ASAT) även i hjärt- och skelettmuskulatur. I levern är den totala ASAT/ALAT-kvoten 1,5-2,0. ALAT har en halveringstid på cirka 36 timmar. Vid cellskador i levern läcker ASAT och ALAT ut ur hepatocyterna och når blodet via sinusoider och lymfvägar (1). Idag används ALAT som screeningstest och för att följa förloppet av levercellskada, och uppföljning av leversjukdom, medan ASAT, ofta som ASAT/trombocyt-kvot (s.k. APRI-score) kan användas för bedömning av fibros och cirros hos patienter med kronisk leverskada (1).

Bedömning

Vid leverparenkymskada stiger ALAT ofta mer än ASAT. ALAT har högre specificitet för leverskada och en längre halveringstid i plasma än ASAT (1).
Vid akut toxisk leverskada av olika orsaker stiger aminotransferaserna till höga värden. Vid virushepatiter stiger ALAT-värdena redan i den preikteriska fasen till mycket höga värden. Normalisering sker betydligt långsammare än vid toxisk påverkan. Vid okomplicerad hepatit normaliseras värdena oftast inom några veckor. Vid fettlever och leverfibros är oftast enzymaktiviteten normal eller i övre delen av referensintervallet. En ASAT/ALAT-kvot> 1,1 kan ses vid alkoholorsakad leversjukdom men är varken sensitiv eller specifik (1).


Referenser
1.
Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 10:2 uppl. 2018, sid. 662-666.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum eller EDTA- plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns, se metodbeskrivning