Pt(U)-Aldosteron

Publicerad: 2014-12-18 10:48 av Ingela Lagström
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Mät och ange dygnsmängd.
10 mL av välblandad dygnsmängd sändes till laboratoriet.
Urin kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge
Provinlämningen C1-72, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Vanlig post inom 3 dygn, därefter fryst i kolsyreis.