S-ANCA-antikroppar

Publicerad: 2019-10-31 10:56 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Kalmar

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med korrekt remiss-etikett alternativt korrekta personuppgifter.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Vid kapillärprovtagning tas 2 st microtainer-rör.


Akuta analyser utförs dagtid vardagar om mikrobiologiska laboratoriet kontaktas på telefon (0480-814 41). Provet skall då vara laboratoriet tillhanda senast kl. 14.00. Om akut analys önskas under andra tider kan detta utföras på Wieslab. Skicka provet med Wieslab pappersremiss (EJ Cosmic-beställning) till avdelningen för klinisk kemi för vidaretransport till Wieslab, Malmö. Eventuell taxitransport till Malmö under jourtid ska beställas och betalas av avsändande avdelning.

ANCA-antikroppar

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

-Serum i SST-rör med guldgul kork.
Om möjligt, centrifugera (G-tal 2000, 10 min) efter minst 30 min koagulationstid.
Provet förvaras i kyl i avvaktan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur.
Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja