S-ANCA serologi

Publicerad: 2023-08-23 07:47 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Akut beställning av ANCA
Vardagar

ANCA + GBM kan beställas akut på vardagar om laboratoriet kontaktas per telefon (0480-81441). Ankommer provet till laboratoriet innan kl 14:00 kan resultat förväntas samma dag. Vid senare ankomst ges resultat följande vardag.
Helgdagar

När akut analys av ANCA + GBM önskas på helgdag eller kvällstid måste klinisk mikrobiologi kontaktas per telefon av behandlande läkare. De tider på dygnet som är utanför klinisk mikrobiologis telefontider kontaktas klinisk kemi i Kalmar som vidarebefordrar samtalet till klinisk mikrobiolog.
Personal utan beredskap kan behöva kallas in för att utföra analysen och om möjligt arrangeras för ett analystillfälle inom ett dygn.


LÄNK till fullständig provtagningsanvisningar ANCA-antikroppar

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

-Serum i SST-rör med guldgul kork.
Om möjligt, centrifugera (G-tal 2000, 10 min) efter minst 30 min koagulationstid.
Provet förvaras i kyl i avvaktan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur.
Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.