Atypiska luftvägsbakterier

Publicerad: 2019-11-01 09:04 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

OBSERVERA! 2 etiketter kommer att skrivas ut för att både provkärl OCH transporthylsa SKA märkas med Cosmicetikett.

Tag sputumprov och välj undersökning atypiska pneumoni (PCR) i Cosmic. Använd en burk avsedd för sputumprovtagning. Provet ska innehålla material från de nedre luftvägarna, det är viktigt att patienten inte bara spottar saliv.
Om möjligt kan inhalation av hyperton koksalt samt kontakt med sjukgymnast underlätta att patienten kan medverka till att lämna sputumprov.
Analysen utförs även på trachelsekret eller bronkeoalveolärt lavage (BAL) men sputumprov rekommenderas i första hand.

Prov från bakre svalgvägg avrådes särskilt vid analys av Legionella pneumophila men även av Chlamydophila psittaci då känsligheten är lägre vilket medför att ett negativt prov från denna lokal inte utesluter infektion med dessa agens.

Atypiska luftvägsbakterier PCR

Provtagning:

Provtagningsset för Sputum
Volym: 70 mL

Artikelnr: 103515
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.