B-Arylsulfatas A, Lkc-

Publicerad: 2021-03-11 19:21 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Ring till CMMS innan provtagningen
, tel. 08-517 714 48, då viss förberedelse krävs.

Provet ska skickas till adressen nedanför, om inte annat anvisas av extern utförare.

CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Hantering:

OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.

Venblod. EDTA-rör (lila propp). 10 mL blod. Barn under 2 år: 4 - 5 mL blod.
Obs! Planera provtagning och transport så att provet är framme på CMMS inom 24 timmar före kl.13:00 måndag till torsdag Ange tydligt på remissen: "Får ej centrifugeras eller frysas".

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras i rumstemp.
Sändes mån-ons med Ess-brev inom 24 h .