B-Arylsulfatas A, Lkc-

Publicerad: 2019-10-30 13:25 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge,Solna

Postadress

Provinlämningen C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Huddinge
141 86 Stockholm
tel: 08-585 812 79

Hantering:

Venblod. EDTA-rör (lila propp). 10 mL blod. Barn under 2 år: 4 - 5 mL blod.
Obs! Planera provtagning och transport så att provet är framme på CMMS inom 24 timmar före kl.13:00 måndag till torsdag Ange tydligt på remissen: "Får ej centrifugeras eller frysas".

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
.
Ring gärna till laboratoriet innan provtagningen, tel. 08-58581279

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Kliniskt kemiska laboratoriet, L 700 Provinlämningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
17176 STOCKHOLM
Tel: 08-517 724 26 Fax: 08-517 730 10

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras i rumstemp.
Sändes mån-ons med Ess-brev inom 24 h .