P-Alfa1-Antitrypsin (Akutfasproteiner)

Publicerad: 2023-12-14 14:27 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
1 rör räcker till samtliga analyser, när analysen beställs i paket.
Ange frågeställning och diagnos.

Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Ingår i paket
P-Akutfasproteiner
P-Komplementfaktorer C3 C4

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i primärrör: 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma: 7 dygn i rumstemperatur, 3 mån i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

16,00kr (internt),19,52kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<18 år1,10-1,81 g/L1,10-1,81 g/L
>18 år0,86-1,8 g/L0,94-1,9 g/L

Information hämtad från (dokument):

Alfa1-antitrypsin (P-), Cobas Pro, Dok-ID:220850     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

α1-Antitrypsin är ett akutfasprotein som syntetiseras i levern, men en viss syntes förekommer även i makrofager. Halveringstiden är cirka 6 dygn. α1-Antitrypsinmolekylen (molekylmassa 52 kDa) består av en polypeptid-kedja med tre grenar oligosackaridkedjor. α1-Antitrypsin uppvisar en påtaglig mikroheterogenitet som förklaras av variationer i både peptid- och oligosackariddelen. Förkortningen PI syftar på att α1-antitrypsin är den kvantitativt dominerande proteasinhibitorn i plasma. Kliniskt intresse har de PI-varianter som vid homozygoti orsakar påtagligt sänkt serumkoncentration. PI-typen fastställs med hjälp av isoelektrisk fokusering eller genotypning.α1-Antitrypsin inaktiverar serinproteaser och de bildade enzymhämmar-komplexen elimineras snabbt från blodbanan och bryts ned. Granulocyt-elastas är det ur biologisk synpunkt viktigaste enzymet som neutraliseras och α1-antitrypsinbrist medför att elastiska fibrer utsätts för höga elastas-koncentrationer. Vid pneumoni destrueras ett stort antal inflammatoriska celler (t ex granulocyter) i alveolerna. Det leder till frisättning av elastas och en eventuell risk för individen att drabbas av emfysem i framtiden. α1-Antitrypsin har metionin i sitt aktiva centrum och oxideras relativt lätt vid rökning, varvid förmågan att inaktivera elastas minskar. Vid sidan av elastas hämmas även trypsin, trombin och aktivt protein C av α1-Antitrypsin (1).

Bedömning

Koncentrationen av α1-antitrypsin stiger relativt snabbt vid inflammatoriska tillstånd och stegringen är proportionell mot graden av inflammation. Serumnivån av α1-antitrypsin ökar mer än övriga akutfasreaktanter vid inflammationer i leverparenkymet och solitär stegring av α1-antitrypsin är vanlig vid levercellsskada. Förhöjda nivåer av α1-antitrypsin ses även vid användning av östrogenhaltiga p-piller och vid graviditet. Under slutet av graviditeten kan α1-antitrypsinvärdet stiga till det dubbla normalvärdet.
α1-Antitrypsinbrist predisponerar för utveckling av kolestas under tidiga år och kronisk obstruktiv lungsjukdom under senare år. Rökning har stor betydelse för utveckling av lungsjukdom. Patienter med α1-antitrypsinbrist har ökad risk för att utveckla levercirrhos och primär levercellscancer (1).

Referenser:

1. Nilsson-Ehle P, Ganrot PO, Grubb A et al. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 8:euppl. 2003: 140-141, 143-146, 558-559.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.
Lipemiska eller grumliga prover ultracentrifugeras före analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.