S-anti-Müller Hormon (AMH)

Publicerad: 2021-04-06 13:42 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".
För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Avpipetterad serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses avpipetterat serum och skickas fryst.
Får endast frysas en gång.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
pmol/L

×

Medicinsk Bakgrund

För mer information om analysen - se länk nedan från Region Östergötland.

Lab Nytt nr 09 2017 - Laboratoriemedicin Östergötland

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Hos patienter som behandlas med mycket höga (>5mg/d) biotindoser ska prov ej tas förrän minst 8 h efter sista dos.