Amyloidosscintigrafi

Synonymer:

Arbetsprov

Synonymer: arbetsekg, kärlkramp, coronarinsufficiens, ekg, hjärta, hjärtundersökning, arbetsförmåga

Bentäthetsmätning

Synonymer: dxa, dexa

Blodtrycksregistrering 24 timmar

Synonymer: Långtidsregistrering, blodtryck

Blödningsscintigrafi

Synonymer:

Bukscintigrafi (Meckel´s divertikel)

Synonymer: blödningsscint, meckel, scint, bukscint

Carotisduplex

Synonymer: Ultraljud halskärl, carotisduplex, kärlundersökning, halskärl

Cystometri

Synonymer: Nedre urinvägar, urinblåsa, flödesmätning

Diffusionskapacitet

Synonymer: Diffkap, Syreupptagningsförmåga, Lungfunktionsundersökning, lunga

Distal tryckmätning

Synonymer: Perifer cirkulation, kärlundersökning, tåtryck, ankeltryck

E/I EKG

Synonymer: E/I kvot, andningsvariationer, ekg

EEG

Synonymer:

EEG sömn

Synonymer: EEG

Elektroneurografi (ENeG)

Synonymer: Nervledningshastighet

Ergospirometri

Synonymer: arbetsekg, kärlkramp, coronarinsufficiens, ekg, hjärta, hjärtundersökning, arbetsförmåga

Esofagustryckmätning

Synonymer: Matstrupsundersökning, sväljning

Lungfunktion

Synonymer: Lungfunktionsundersökning, Box, lunga

Lungscintigrafi

Synonymer: Lungemboli, lunga

LångtidsEKGregistrering (LTER)

Synonymer: arytmier, arytmidiagnostik, bandspelare, bandspelarekg, svimning, LTER, 24 h, yrsel

Mannitolprovokation

Synonymer:

Myocardscintigrafi

Synonymer: MSA, MSV, hjärta, hjärtundersökning, adenosinprovokation, ischemi, regadenoson

Njurduplex

Synonymer: njurdoppler, njurkärl, njurartärstenos, NAS

Njurscintigrafi med DMSA

Synonymer: njurfunktionsundersökning, DMSA, njurscint

Octreotidscintigrafi

Synonymer: Endokrina tumörer, sarkoidos

Paratyreoideascintigrafi

Synonymer: bisköldkörtelscintigrafi, bisköldkörtel, paratyreoidea

pH-metri 24 h

Synonymer:

Renografi

Synonymer: renogram, njurfunktionsundersökning, scint, njure

Rhinomanometri

Synonymer:

SeHCAT

Synonymer:

Sentinel node scintigrafi

Synonymer:

SEP

Synonymer: arbetsekg, kärlkramp, coronarinsufficiens, ekg, hjärta, hjärtundersökning, arbetsförmåga

Skelettscintigrafi

Synonymer:

Spirometri

Synonymer: Lungfunktionsundersökning, lunga

Tum-EKG

Synonymer: EKG, Hjärta, hjärtundersökning, arytmidiagnostik, svimning, flimmer, yrsel

Tyreoideascintigrafi

Synonymer: sköldkörtelscint, sköldkörteln

Ultraljud av armens kärl

Synonymer: venmapping, kärlundersökning, fistel

Ultraljud av benens kärl

Synonymer: Venduplex, femoralisduplex, kärlundersökning, graftkontroll

Ultraljud av hjärtat (EKO)

Synonymer: Ekokardiografi, doppler, hjärtundersökning

Ultraljud av hjärtat via matstrupen (TEE)

Synonymer: Transesofagal ekokardiografi, tee, hjärtundersökning

Urinflödesmätning

Synonymer: Nedre urinvägar

Ventrikeltömningsscintigrafi

Synonymer: scint, magsäck, ventrikel

Vilo-EKG

Synonymer: EKG, hjärta, hjärtundersökning, elektrokardiografi