Sök och kombinera med text och avdelning eller filtrera sökresultat efter bokstav


Alla | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö 0-9


Faderskapsutredning

Synonymer: faderskapstest

P - Faktor VIII:C

Synonymer: von Willebrand

B - Familjär medelhavsfeber

Synonymer: FMF, CADSIL, Leukoencefalopati, MEFV-gen, Acrodysostos

S - Fenobarbital

Synonymer: Fenemal; Mysoline; Liskantin

S - Fenytoin

Synonymer: Epanutin, Fenantoin, Lehydan

P - Ferritin

Synonymer: Järndepåer

Pt(F) - Fettsyror

Synonymer: Fett i faeces

P - Fettsyror, fria

Synonymer: FFA

S - Flekainid

Synonymer: Tambocor

S - Flucytosin

Synonymer: Ancotil

S - Flufenazin

Synonymer: Siqualone, Pacinol

S/P - Flukloxacillin

Synonymer: Heracillin

S - Flunitrazepam

Synonymer: Fluscand, Rohypnol

S - Fluoxetin

Synonymer: Fontex

S - Flupentixol

Synonymer: Fluanxol

B - Fluvoxamin

Synonymer: Fevarin

Flödescytometri CD4/CD8

Synonymer: Flödescytometri, HIV, Immundefekt, CD4/CD8

Flödescytometri DNA analys

Synonymer: Flödescytometri, Borstprov, DNA-analys, Bröstcancer, Gyncancer

Flödescytometri Immunfenotypning

Synonymer: Flödescytometri, Blod, Benmärg, Immunfenotypning, Liqvor, hematologi, lymfkörtel

Flödescytometri TBNK analys

Synonymer: Flödescytometri, TBNK, Immundefekt, B-Lymfocytprofil

aB - FO2Hb

Synonymer: aB-Syrabasstatus; ab-Blodgas; ab-Blodgaser

B - Folat

Synonymer: Folater

tU - Fosfat

Synonymer: P, tU-P

P - Fosfat

Synonymer: P-P

Csv - Fosfo-tau

Synonymer: Fosfotau, Likvor-fosfo-tau, Cerebrospinalvätskal-fosfo-tau, fosforylerat tau, Csv-Tau, Spinalvätska-Fosfo-tau, sp-Fosfo-tau, Alzheimermarkör

S - Francisella tularensis-antikroppar

Synonymer: harpest, tularemi

S - Fria lätta kedjor

Synonymer: FLC; Lätta kedjor; Fria lätta Ig-kedjor; Kappakedkja, fri; Lambdakedja, fri; Kappa/Lambda, fri; Fria lätta kedjor, Kappa/lambda kvot

S - FSH

Synonymer: S-Hormoner; Follikelstimulerande Hormon; Gonadotropiner; Follitropin; FSH

P - Fytansyra

Synonymer: Peroxisomalscreening

Förenlighetsprövning genom BAS-test

Synonymer: BAStest, Blodgruppskontroll-Antikropps-Screen

Förenlighetsprövning genom MG-test

Synonymer: MG-test; Mottagar-Givartest